Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chrípka nie je banalita: Ako sa pred ňou chrániť

VEDA NA DOSAH

Jedným z významných opatrení je nosenie respirátorov počas aktuálnej chrípkovej sezóny. Viete, kde je povinné?

Žena idúca cez mesto s respirátorom proti smogu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravil v spolupráci so svojimi epidemiológmi, infektológmi a hygienikmi súhrn základných informácií o chrípke, očkovaní proti chrípkovým vírusom a prevencii respiračných ochorení, ktoré vám sprostredkúvame po častiach.

Hlavný hygienik Ján Mikas v úvode k tejto téme povedal, že chrípka nie je banalita. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že sezónna chrípka môže mať za následok až 650-tisíc úmrtí ročne. „Tento odhad pritom ráta iba s dôsledkami respiračných ochorení. Ak by zohľadnil aj úmrtia na iné ochorenia, ktoré môžu súvisieť s chrípkou – obzvlášť tie kardiovaskulárne z „prechodenej“ chrípky – odhadovaný počet obetí by bol ešte vyšší,“ upozornil.

Nosenie respirátorov počas chrípkovej sezóny 2022/2023

Jedným z významných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť obmedzenie šírenia respiračných ochorení, ako sú chrípka, chrípke podobné ochorenia či COVID-19, je nosenie ochranného prostriedku dýchacích ciest, teda respirátora alebo aspoň jednorazového chirurgického rúška. V dôsledku pretrvávajúcej pandémie respiračného ochorenia COVID-19 je nosenie respirátora FFP2 (vo vybraných prípadoch je prípustné aj rúško) naďalej povinné na miestach, kde sa predpokladá zvýšený pohyb chorých, zraniteľných skupín populácie, respektíve osôb s narušenou imunitou.

Fakty

Povinné nosenie respirátora platí pre:

 • personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi;
 • pre návštevníkov týchto zariadení;
 • pre pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov i zákazníkov lekární.

ÚVZ SR odporúča nosenie respirátora aj v:

 • preplnených priestoroch,
 • priestoroch so zvýšeným pohybom ľudí,
 • hromadnej doprave,
 • preplnených uličkách obchodov či na hromadných podujatiach,
 • situáciách, keď je človek obklopený cudzími ľuďmi a nedokáže si od nich udržať bezpečný odstup,
 • blízkosti človeka s príznakmi respiračného ochorenia.

Podrobnejšie odporúčania k prekrytiu horných dýchacích ciest nájdete na portáli ÚVZ SR.

Ako sa chrániť pred chrípkou a inými respiračnými ochoreniami?

Chrípka, chrípke podobné ochorenia a tiež COVID-19 patria medzi nákazy prenášané vzdušnou cestou. V menšej miere môžu k ich šíreniu prispievať i kontaminované povrchy. Kontaktom sa škodlivý patogén prenesie z povrchu na ruky a následne si ho možno nevedomky zaniesť na sliznice (ústa, nos či oči), cez ktoré pôvodca ochorenia prenikne do tela. Keďže sa spomínané choroby šíria v princípe rovnako, fungujú na ne aj rovnaké zásady prevencie.

ÚVZ SR obzvlášť počas chrípkovej sezóny odporúča:

 • Očkovanie proti respiračným ochoreniam (ideálne triádu očkovania, teda kombináciu ochrany proti covidu, chrípke a pneumokokovým ochoreniam).
 • V prípade prvých príznakov ochorenia zostať ihneď doma a liečiť sa, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia.
 • Nevyhnutná je dôsledná a častá hygiena rúk, obmedzenie ich podávania, obmedzenie objímania pri pozdrave, netreba sa dotýkať tváre a očí neumytými rukami.
 • Dôležité je dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať a kýchať do jednorazovej vreckovky, bezodkladne vyhadzovať použité vreckovky do uzatvárateľnej nádoby na odpad).
 • Prevencii napomáha taktiež časté krátke nárazové vetranie niekoľkokrát počas dňa, pravidelná dezinfekcia povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú (príp. netreba mať spoločné osobné predmety s inými ľuďmi).
 • V materských školách by sa mal vykonávať vstupný ranný filter, vďaka ktorému by sa zamedzilo, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.
Matka meria teplotu dieťaťu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Životný štýl počas chrípkovej sezóny

ÚVZ SR zdôrazňuje, že najefektívnejšiu a najspoľahlivejšiu formu ochrany poskytuje očkovanie. Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela.

Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, čerstvého ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu.

Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu a v interiéri často nárazovo vetrajte.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Odpovede na najčastejšie otázky o chrípkovej sezóne vypracovali:
PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR;
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného referenčného centra pre chrípku ÚVZ SR;
MUDr. Jana Kerlik, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
PhDr. Júlia Adamčíková – vedúca odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR;
Mgr. Eva Chmelanová – vedúca odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie ÚVZ SR;
MUDr. Ingrid Senajová, MPH – vedúca oddelenia epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Svidníku;
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA – zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže;
MUDr. Ivan Bakoss – vedúci odboru imunizácie ÚVZ SR;
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH – hlavný hygienik SR.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky