Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Brazília stavia superlaboratórium. Chce byť lídrom v boji proti nákazlivým chorobám

VEDA NA DOSAH

Centrum Orion bude ako prvé na svete priamo napojené na zdroj synchrotrónového žiarenia.

Na svete je iba 60 laboratórií tohto typu. Zdroj: CNPEM

Brazília bude prvou krajinou v Latinskej Amerike, ktorá bude mať laboratórium s najvyšším stupňom biologickej bezpečnosti (úroveň BSL-4), a prvou na svete, ktorá bude napojená na zdroj synchrotrónového žiarenia (elektromagnetická radiácia). Krajina má ambíciu stať sa centrom Latinskej Ameriky vo výskume a v boji proti vážnym a vysoko nákazlivým ochoreniam.

Synchrotrónové žiarenie je rovnocenné röntgenovému, ktoré poznáme z medicíny. Má však oveľa vyššiu energiu a intenzitu. Získava sa v kruhových urýchľovačoch, respektíve v akumulačných prstencoch. Vyžarujú ho elektróny počas svojho urýchľovania.

Zariadenie nesie meno Orion

Brazília schválila plán na výstavbu nového výskumného centra, ktoré ponesie meno Orion a bude postavené v technologickom parku v Campinas v štáte São Paulo. Zariadenie bude súčasťou Národného centra pre výskum energie a materiálov. Stavba by sa mala začať už v prvej polovici tohto roka a bude trvať dva roky. Nový laboratórny komplex bude mať rozlohu približne 20 000 štvorcových metrov. Týmto sa pripojí ku krajinám, ktoré si dokážu poradiť s patogénmi spôsobujúcimi ťažké ochorenia vrátane novovzniknutých chorôb, ktoré sa môžu objaviť v budúcnosti.

V rámci výskumného centra bude zriadený program na vzdelávanie a získanie zručností v oblasti biologickej a chemickej obrany pre Latinskú Ameriku.

Budúce centrum Orion. Zdroj: CNPEM Outreach

Takto bude vyzerať budúce centrum Orion. Zdroj: CNPEM Outreach

Virológovia varujú pred novými ochoreniami

Iniciatívu výstavby podporila a urýchlila trpká skúsenosť počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorá podčiarkla nevyhnutnosť sebestačnosti napríklad v prípade vývoja vlastných vakcín. Súčasne brazílski virológovia varujú pred zvýšenou pravdepodobnosťou nových ochorení a ďalších epidémií, ktoré sa môžu vyskytovať v súvislosti s aktuálnymi zmenami v ekosystémoch (napríklad odlesňovanie) alebo v rámci rastu veľkomestskej populácie. Ďalšou výzvou pre výskum v Latinskej Amerike sú aktuálne vírusové ochorenia: najmä lokálne vírusy čeľade Arenaviridae, ktoré spôsobujú hemoragické horúčky.

Podľa dostupných informácií existuje vo svete celkovo 60 zariadení a laboratórií podobného typu. V Orione sa budú nachádzať základné výskumné laboratóriá, analytické techniky a pokročilé inovácie, ako je elektrónová mikroskopia a kryomikroskopia.

Svetové prvenstvo

Brazílske výskumné centrum bude mať ešte ďalšie prvenstvo, tentoraz svetové. Jeho budova bude tesne priliehať ku kruhovému urýchľovaču častíc Sirius a bude mať možnosť pri výskume využívať synchrotrónové žiarenie.

V praxi výskumníci budú môcť pomocou tohto extrémne účinného svetla skúmať patogény, bunky a tkanivá, testovať hypotézy o extrémne prenosných a smrteľných ochoreniach, navrhovať diagnostické metódy, vakcíny a formy liečenia. Urýchľovač Sirius, ktorého prvá konštrukčná etapa bola dokončená v roku 2018, je projektovaný na 38 zväzkov synchrotrónového žiarenia, z ktorých tri budú určené iba pre potreby budovaného laboratória.

Zdroj: CNPEM, MZV ČR, Karlova Univerzita

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky