Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: UV žiarenie je dobrý sluha, ale zlý pán

VEDA NA DOSAH

UV žiarenie využívame na čistenie vzduchu a povrchov od koronavírusov. Aké sú však jeho negatíva? 

V súvislosti s vírusmi sa z celého elektromagnetického spektra používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako iné žiarenia, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť v medicíne, hygiene a vo výskume. Avšak má aj negatívne účinky, na ktoré mnohokrát zabúdame. V súčasnej situácii sa toto žiarenie využíva hlavne na „čistenie“ vzduchu a povrchov od prítomnosti koronavírusu. UV žiarenie vie byť dobrý sluha, ale zlý pán.

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., je biofyzik. Pôsobí v Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje lekársku fyziku a biofyziku. V rámci svojho výskumu sa venuje detekcii chemických prvkov v bunkách a tkanivách organizmov a zisťuje optické i štruktúrne vlastnosti týchto prvkov a ich zlúčenín.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa uskutočnila bez prítomnosti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky