Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia dohodla predbežný nákup vakcíny proti COVID-19

Marta Bartošovičová

Európska komisia oznámila, že ukončila rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Sanofi o nákupe 300 miliónov dávok potenciálnej vakcíny proti COVID-19.

Ilustračný obrázok: Zdroj: ERA portál Slovensko

Nákup vakcíny pre všetky členské štáty Európskej únie sa bude financovať z nástroja núdzovej podpory, kde sú vyčlenené prostriedky na vytvorenie portfólia vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností.

„Európska komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby Európanom zaistila rýchly prístup k vakcíne, ktorá bude bezpečná a ochráni ich pred koronavírusom. Krok, ktorý sme dnes urobili so spoločnosťou Sanofi, je prvý dôležitý míľnik na ceste k oveľa širšej európskej stratégii v oblasti vakcinácie. Čoskoro budú nasledovať ďalšie kroky,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

„V pokročilom štádiu sú naše diskusie s niekoľkými ďalšími spoločnosťami. Hoci dnes nevieme, ktorá vakcína bude v konečnom dôsledku fungovať najlepšie, Európa investuje do diverzifikovaného portfólia sľubných vakcín na základe rôznych druhov technológií. Tým sa zvyšujú naše šance na rýchle získanie účinného prostriedku proti vírusu. Vakcína by sa stala celosvetovým statkom. Sme odhodlaní pomôcť zabezpečiť prístup pre zraniteľnejšie krajiny, aby prekonali túto krízu,“ dodala predsedníčka EK.

Európska komisia sa zaviazala zabezpečiť vakcínu pre všetkých, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete. Odôvodňuje to tým, že nikto z nás nebude v bezpečí, kým nebudeme v bezpečí všetci.

„Bezpečná a účinná vakcína proti ochoreniu COVID-19 je najistejšia stratégia ukončenia krízy. Preto sme v uplynulých týždňoch rokovali o jednotnom prístupe EÚ na zaistenie dávok sľubných potenciálnych vakcín. Dnešné oznámenie o ukončení prípravných rozhovorov so spoločnosťou Sanofi je prvým dôležitým krokom v tomto smere s cieľom poskytnúť našim občanom rovnaký prístup k vakcíne,“ povedala komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdroj: Instagram

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdroj: Instagram

Stratégia Európskej únie v oblasti vakcín

Prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Sanofi o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19 ukončila Európska komisia 31. júla 2020. Zámerom je, aby mala komisia po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k dispozícii zmluvný rámec na nákup dávok v mene všetkých členských štátov. Európska komisia uzavrela rozhovory o dohode o predbežnom nákupe na zabezpečenie 300 miliónov dávok vakcíny COVID-19 vyvinutej spoločnosťami Sanofi a GlaxoSmithKline (GSK). Vakcína sa bude vyrábať v európskych krajinách vrátane Francúzska, Belgicka, Nemecka a Talianska.

Európska komisia dňa 13. augusta 2020 ukončila prípravné rozhovory o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID aj so spoločnosťou Johnson & Johnson. Plánovaná zmluva by umožnila počiatočný nákup 200 miliónov dávok vakcíny a neskôr by mohla dokúpiť dávky v tom istom počte. Prípravné rozhovory nadväzujú na prvé pozitívne kroky so Sanofi-GSK. Komisia rokuje aj s ďalšími výrobcami vakcín.

Prvý povolený liek v EÚ na liečbu ochorenia COVID-19

Európska komisia pokračuje aj v zabezpečení prístupu všetkých krajín Európskej únie k lieku proti koronavírusu. Dňa 28. júla 2020 podpísala zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Gilead, ktorou chce zabezpečiť liečebné dávky lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Je to prvý liek, ktorý bol povolený v Európskej únii na liečbu ochorenia COVID-19. S podporu Európskej komisie budú už v auguste 2020 šarže lieku Veklury sprístupnené členským štátom EÚ a Veľkej Británii.

Remdezivir predstavuje prvú formu liečby, ktorej bolo 3. júla 2020 udelené podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Toto povolenie uľahčuje včasný prístup k liekom v situáciách ohrozenia verejného zdravia, ako je súčasná pandémia. Remdezivir je terapeutikum proti ochoreniu COVID-19 určené dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov, u ktorých nastal zápal pľúc a ich stav si vyžaduje podpornú liečbu kyslíkom.

Zmluva vo výške 63 miliónov eur bude tiež financovaná z nástroja núdzovej podpory Európskej komisie. Zabezpečí sa tým liečba približne 30 000 pacientov, ktorí majú závažné symptómy ochorenia COVID-19. Pomôže to pokryť súčasné potreby v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, pričom sa zabezpečí spravodlivé rozdelenie na úrovni EÚ na základe alokačného kľúča. Takisto sa pritom zohľadní odporúčanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Šírením koronavírusu sú postihnuté všetky členské štáty EÚ

Hlavnými prioritami Európskej komisie je chrániť zdravie a blahobyt našich občanov a využívať nástroje, ktoré má k dispozícii. Podniká potrebné kroky na koordináciu opatrení s členskými štátmi a na uľahčenie dodávky ochranných prostriedkov i zdravotníckeho vybavenia v celej Európe.

Každý z nás nesie zodpovednosť za obmedzenie šírenia vysoko nákazlivého ochorenia, akým je COVID-19. Sme povinní uplatňovať preventívne opatrenia, čím chránime seba, ako aj ostatných v okolí.

Informácie týkajúce sa príslušnej krajiny sa nachádzajú na webových stránkach členských štátov venovaných koronavírusu: https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/national-sources. V Slovenskej republike je to webová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/.

Marta Bartošovičová

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_1439

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_sk

Zdroj foto: https://eraportal.sk/aktuality/europska-komisia-uzavrela-dohodu-o-predbeznom-nakupe-300-milionov-davok-vakciny-sanofi-glaxo-covid-19/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky