Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biologická liečba je v Európskej únii čoraz lacnejšia a prístupnejšia

VEDA NA DOSAH

V Dánsku či Nemecku ju vďaka biosimilárnym liekom podstupuje čoraz viac pacientov. Na Slovensku v tomto smere zaostávame.

Koncept dát v medicíne. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Drahé biologické lieky nahrádzajú lacnejšie biosimilárne lieky, známe aj ako biologicky dostupné lieky. O tom, čo tieto dva druhy liečiv predstavujú, sme na portáli Veda na dosah písali v nasledujúcom článku: Biologická liečba je dnes považovaná za trend v medicíne. Píšeme v ňom, že biologické lieky (vrátane biologicky podobných liekov) pochádzajú zo živých organizmov, ako sú živé bunky, ktoré boli upravené pomocou biotechnológie. To umožňuje týmto živým organizmom alebo bunkám vytvoriť účinnú látku biologického lieku.

Často sa biosimilárne lieky nesprávne považujú za napodobeniny biologických liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vysvetľuje, že v skutočnosti sú vyvinuté tak, aby sa veľmi podobali existujúcemu biologickému lieku (takzvanému referenčnému lieku). Biologicky podobné lieky môžu prísť na trh, keď referenčnému lieku vypršia ochranné práva.

GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky – sa rozhodla vyhlásiť prvý októbrový týždeň za Týždeň povedomia o biosimilárnych liekoch.

Biosimilárne lieky pomáhajú pri liečbe viacerých chorôb

Vďaka 15-ročným pozitívnym klinickým skúsenostiam s biosimilárnou liečbou predstavujú biologicky podobné lieky obrovskú príležitosť poskytnúť výrazne lepší prístup k moderným terapiám miliónom európskych pacientov v chronickej aj akútnej starostlivosti, pri chorobách, ako je rakovina, cukrovka, reumatoidná artritída, zápalové ochorenia čriev alebo pri iných ochoreniach súvisiacich s poruchou imunity organizmu.

Po vypršaní patentovej ochrany referenčného biologického lieku sa biosimilárne lieky stávajú ich konkurenciou, ktorá významne tlačí na pokles cien týchto liekov. Vstupom nových biosimilárnych liekov na trh sa vytvára konkurenčné prostredie, ktoré môže vygenerovať značné úspory verejných zdrojov na lieky.

Používanie biosimilárnych liekov v Európskej únii dramaticky rastie. Zatiaľ čo medziročný nárast biologických liekov (takzvaných originálov) za posledných 5 rokov bol 2 percentá, v prípade biosimilárnych liekov je to až 58 percent. V najbližších 10 – 15 rokoch stratí patenty ďalších 30 molekúl referenčných biologických liekov, ktoré otvoria dvere vývoju ich biosimilárnych alternatív v doterajších, ale aj nových terapeutických oblastiach vrátane vzácnych ochorení.

Grafika_Výhody_biologicky_podobných_liekov_Zdroj_GENAS

Zdroj: GENAS

„Z lepšej dostupnosti biosimilárnej alternatívy nákladnej biologickej liečby bude profitovať stále viac pacientov, pre ktorých je dostupnosť biologickej liečby obmedzená, pretože prostriedky zdravotného systému sú limitované a náklady na tieto lieky stále rastú,“ konštatuje MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka asociácie GENAS.

Vyspelé krajiny ich využívajú viac

V rámci EÚ využívajú biosimilárne lieky najviac škandinávske krajiny, kde je priemerný podiel biosimilárov v niektorých terapeutických skupinách okolo 90 percent.

V Dánsku sa miera používania biosimilárov niektorých biologických liečiv, ktoré liečia imunologické ochorenia, pohybovala od 85 percent do 97 percent podielu na trhu do jedného roka od ich vstupu na trh.

V Nemecku dnes biologicky podobné lieky predstavujú 27 – 89 percent podielu na trhu, ktorý sa líši v závislosti od regiónu a typu molekuly. V Bavorsku viedla súťaž biosimilárnych liekov k rýchlejšiemu prístupu k biologickej liečbe u pacientov s reumatickými ochoreniami. Používanie biosimilárneho infliximabu, etanerceptu a adalimumabu sa prejavilo výrazným skrátením trvania terapie syntetickými liekmi pre pacientov s reumatickými ochoreniami zo 7,4 roku na 4 mesiace. Podobný trend pozorujeme napríklad aj v Poľsku, kde sa napríklad pri infliximabe a trastuzumabe penetrácia biosimilárov blíži k hranici 100 percent.

Grafika: Možný budúci vývoj biosimilárov. Zdroj: GEMAS

Zdroj: GENAS

Z týchto dôvodov by sa mal vo verejnom záujme podporovať čo najrýchlejší vstup biosimilárnych liekov na trh a ich intenzívnejšie používanie v lekárskej praxi v prospech pacientov.

Biosimilárne lieky znižujú náklady na liečbu

Biosimilárne lieky zvyšujú dostupnosť drahej biologickej liečby pre onkologických pacientov. Odhaduje sa, že len 3 molekuly používané na liečbu onkologických pacientov v roku 2020 tvorili 15 percent všetkých nákladov na lieky pre onkologické ochorenia. Tiež sa predpokladá, že biologicky podobné alternatívy by mohli priniesť zníženie nákladov na túto liečbu o 2,4 miliardy eur v Európe ročne.

„Existujúca súťaž biologicky podobných liekov na onkologické ochorenia vytvorila úspory, ktoré sú príležitosťou na reinvestovanie do iných inovácií a služieb v zdravotníctve. Lieková politika u nás by mala podporovať používanie biologicky podobných liekov,“ dodáva Terézia Szádocka.

Kým pozícia biosimilárov na európskom trhu z roka na rok vykazuje výraznejší nárast, v roku 2020 v počte balení to činilo 10 percent a v objeme 8 percent z celkového trhu biologických liekov. Na Slovensku sa za rovnaké obdobie zaznamenalo iba 5 percent balení a 3 percentá z celkového vynaloženého objemu na biologickú liečbu.

Zdroje: TS GENAS, ŠÚKL
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky