Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biomedicínsky výskum zachraňuje životy

Monika Tináková

Ilustračné foto: Pixabay.com /GladisAbril/

„Kto má zdravie, má všetko,“ hovorí známe slovenské príslovie. Pokiaľ ho ale nemáme, viac ako inokedy nás možno zaujíma pokrok v oblasti biomedicíny, ktorý zabezpečujú lekári či vedci. Téme biomedicína bola venovaná aj relácia Rádia Slovensko Veda SK, v ktorej spolu diskutovali dve odborníčky zo Slovenskej akadémie vied – profesorka Silvia Pastoreková, ktorá je riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV a doktorka Daniela Gašperíková, ktorá je vedeckou riaditeľkou Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV. 

Profesorka Pastoreková je uznávanou virologičkou, autorkou viacerých patentov.

„Všeobecný liek na rakovinu asi nikdy nenájdeme, pretože onkologické ochorenia majú tisíc tvárí. Je to celé spektrum chorôb a každý z tých typov má iné chyby v bunke, ktoré tam prebehli, inak sa tá bunka prispôsobila. Ale sú isté princípy, ktoré sa dajú uplatňovať, povedzme tak ako teraz Nobelovou cenou bola ocenená imunoterapia. To je princíp, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ ide o imunitu, dokážeme vyzbrojiť bunky schopnosťou rozoznávať nádorové bunky tým, že odblokujeme brzdy. Je to princíp, na ktorom funguje kontrola imunitného systému a ide o vynikajúci prístup, ktorý je pomerne univerzálny. S liekmi je to teda zložité, no dnes už sú niektoré druhy rakoviny liečiteľné a pokrok je zjavný,“ povedala Silvia Pastoreková.

Doktorka Daniela Gašperíková je špičková odborníčka na endokrinológiu.

„Mám rada ten pocit, že dokážeme pomôcť konkrétnemu pacientovi. Dokážeme nielen konkrétne identifikovať genetickú príčinu, napríklad v oblasti cukrovky, ktorej sa venujeme. Mňa nesmierne fascinuje tá obrovská zložitosť systému, ktorý študujeme. Študujeme len jednu maličkú časť v jadre DNA, skladá sa z 3 miliárd stavebných kameňov. A stačí aby bol jeden z nich pokazený, a ochorenie sa prejaví. Pomocou techniky sekvenovanie vieme rozobrať tú DNA na jednotlivé súčiastky, stavebné kamene, ktoré vieme rôznymi technikami identifikovať. Pokrok v tejto oblasti ide tak rýchlo, že možno ide rýchlejšie ako pri počítačových technológiách. Naozaj v krátkej dobe a nie za veľké peniaze sa vieme pozrieť na všetkých 20 000 génov, ktoré máme v organizme,“ povedala Daniela Gašperíková.

Obidve odborníčky sa zhodli na tom, že vo vede je veľmi dôležité mať tú prácu rád a byť v dobrom kolektíve. Nevyhnutnosťou je aj dobré finančné ohodnotenie, no to sa vo vede často neuplatňuje. Aj napriek tomu dosahuje Biomedicínske centrum SAV vynikajúce výsledky.

Biomedicínske centrum SAV„V našom centre sú veľmi silné zložky práve ten dobrý kolektív, a to zanietenie. Osobne si myslím, že v Biomedicínskom centre máme dobre vytvorené podmienky na to, aby mladí ľudia boli zanietení, aby pracovali, máme pekné priestory a aj kvalitné vybavenie,“ povedala riaditeľka BMC Silvia Pastoreková.

To, že mladí ľudia dnes odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia, je podľa doktorky Gašperíkovej problémom celej súčasnej vedy.

„Sú u nás bakalári, sú u nás diplomanti, aj doktorandi, ktorí ale žiaľ po získaní titulu musia hľadať nejaké iné zamestnanie. Takže udržateľnosť v personalistike je veľmi ťažká. Ak sú ale pri dobrom školiteľovi, dobrom vedúcom oddelenia, tímu, dokážu sa udržať. Mnohí šikovní si dokážu lepšie zarobiť ak majú projekty, granty,“ dodala endokrinologička.

Medicína už urobila veľký pokrok pokiaľ ide o vyliečiteľnosť mnohých chorôb. Ak ale zostane nevyliečiteľné čo i len malé percento, stále je priestor, kde musí biomedicína zohrávať kľúčovú úlohu.

„My sa v našom centre venujeme aj zriedkavým ochoreniam. Zriedkavé znamená, že je postihnutý jeden jedinec ku 200 000. Tieto zriedkavé ochorenia sú ale veľmi vážne v tom, že sú veľmi ťažko diagnostikovateľné. Lebo sú málo preskúmané, postihujú len veľmi malú časť pacientov. Táto práca práve znamená komunikáciu s našimi klinickými spolupracovníkmi, identifikujú pacientov a my potom hľadáme spôsoby, ako tomu konkrétnemu pacientovi pomôcť,“ povedala doktorka Gašperíková.

Rakovina postihuje každoročne na Slovensku tisíce pacientov. U mužov sa často vyskytuje rakovina hrubého čreva, prostaty či pľúc, ženy trápia najmä nádory na prsníku, ale tiež aj hrubé črevo či rakovina krčka maternice. Pri akomkoľvek ochorení platí, že je lepšia prevencia ako samotná liečba, preto netreba podceňovať akékoľvek príznaky organizmu, ktoré signalizujú nečakané zmeny či neobvyklé prejavy.

Celú reláciu na tému si môžete vypočuť z archívu Rádia RTVS

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Biomedicínske centrum SAV

http://www.biomedcentrum.sav.sk/verejnost/aktuality/

Úvodné ilustračné foto: Pixabay.com /GladisAbril/

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky