Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa mozog môže poučiť z prostaty?

VEDA NA DOSAH

Emese Domonkos

Ženy a muži sú si rovní, ale nie rovnakí. Pohlavné rozdiely sú evidentné nielen v tom, ako vyzeráme, ale aj v tom, ako rozmýšľame a ako sa správame. Otázkou je: Čo spôsobuje pohlavné rozdiely v mozgových funkciách? Takúto otázku si kladie Emese Domonkos z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa s projektom Breaking the Wall of… Testosterón, prostata a mozog zapojila do pilotného ročníka súťaže Falling Walls Lab Slovakia.

„My aj iní poukázali na to, že príčinou môžu byť pohlavné hormóny, hlavne testosterón,“ hovorí odborníčka. Starnutie mužov je spojené s progresívnym poklesom testosterónu. „Nízka koncentrácia testosterónu spôsobuje pokles libida, erektilnú disfunkciu, ale aj kognitívne a emocionálne príznaky starnutia, ako je pokles pamäte či depresia. Ako suplementácia sa často podáva testosterón. Avšak, kým vieme ako testosterón účinkuje v pohlavných žľazách a v prostate, molekulárne mechanizmy sprostredkujúce účinky testosterónu na mozgové funkcie ostávajú nejasné.“

Ako ďalej uvádza Emese Domonkos, podľa klasickej teórie testosterón účinkuje cez androgénové intracelulárne receptory pomocou modulácie génovej expresie. Vďaka intenzívnemu výskumu hyperplázie a karcinómu prostaty sa však objavili aj ďalšie alternatívne mechanizmy, ktoré zahŕňajú membránové receptory. „Priebeh týchto alternatívnych signálnych dráh je rýchlejší a ich aktivácia môže mať úplne odlišné dôsledky v porovnaní s klasickým, tzv. genómovým mechanizmom účinku testosterónu. Predpokladáme, že rýchle účinky testosetrónu v mozgu môžu byť sprostredkované cez tieto membránové receptory. Naše predbežné výsledky ukazujú, že takéto receptory sú prítomné nielen v prostate, kde boli objasnené a popísané, ale aj v určitých štruktúrach mozgu,“ tvrdí.

Emese Domonkos verí, že objavenie mechanizmu a funkcií týchto receptorov v mozgu by umožnilo cielenú liečbu agresie, úzkosti i vekom spojeného poklesu libida či kognitívnych schopností bez nežiaducich vedľajších účinkov.

Emese Domonkos z Univerzity Komenského v Bratislave

*********************************************

Na prezentáciu projektov zapojených do súťaže Falling Walls Lab Slovakia, ktorá prebehla 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bolo okrem projektu Emese Domonkos vybraných ešte 20 výskumných projektov. Osobne sa zúčastnilo 18 predstaviteľov. Traja súťažiaci sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov.

Medzi súťažnými projektmi dominovali najmä medicínske témy – napr. DNA; detekcia rakoviny; testosterón, prostata a mozog; diagnostika kondície mitochondrií; liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka, no okrem medicíny súťažili aj nápady v oblasti matematiky či techniky a tiež návrhy riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok. Každý rečník dostal príležitosť prezentovať v anglickom jazyku svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model – v trojminútovom formáte pred odbornou porotou.

„Falling Walls Lab nie je nič menej než prestížna svetová platforma pre budúce prelomové inovácie vo vede a v spoločnosti. Naši mladí vedci a inovátori majú jedinečnú šancu priamo súťažiť s vedcami z celého sveta,“ povedal na otvorení prezident FWLS prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK v Bratislave pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. pripomenul, že išlo o vôbec prvý ročník súťaže Falling Walls Lab usporiadaný na Slovensku. Pevne verí, že sa podarí organizovať aj budúci, druhý ročník a dúfa, že vďaka skvelým projektom „padne ešte viac stien“.

Súťaž Falling Walls Lab Slovakia možno považovať za interdisciplinárny formát, podporujúci vedecké a podnikateľské inovácie. Poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov študentov, doktorandov, mladých inovátorov a výskumníkov z najrozmanitejších vedných disciplín. Na pilotnom slovenskom ročníku sa tak mohli prezentovať so svojím nápadom, výsledkom, objavom či inováciou.

Slovenské kolo Falling Walls Lab zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Podujatie Falling Walls Lab sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta. Víťaz každého z podujatí v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference, konajúcu sa dňa 9. novembra 2017.

Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

 

Informácie a foto poskytla: Emese Domonkos, UK v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky