Výstava „Štyri živly“

Na horúcu tému klimatickej zmeny Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo panelovú výstavu o základných elementoch Štyri živly.

Virtuálna prehliadka výstavy „Štyri živly“

Štyri základné živly oheň, voda, vzduch a zem ovplyvňujú klimatický systém, a tým aj život na našej planéte. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo interaktívnu panelovú výstavu, ktorá sa zaoberá úskaliami využívania týchto elementov na energetické potreby spoločnosti. Výstava Štyri živly postupne prechádza každým zo základných živlov a predstavuje, ako sa klíma mení aj v závislosti od zásahu človekom.

V spolupráci s odbornými ústavmi sa CVTI SR pýtalo na názor vedeckých pracovníkov ku každému zo štyroch živlov. Návštevníci výstavy sa tak môžu napríklad pri živle vzduch dozvedieť zhrnuté informácie o plynnom obale Zeme, kyslíku či skleníkovom efekte a prečítať si komentár v stĺpčeku odborníčky z úseku kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Keďže CVTI SR počas prípravy panelovej výstavy Štyri živly kládlo dôraz na interaktivitu, každý zo štyroch živlov obsahuje aj praktickú časť. To znamená, že obsahuje návod, ako znížiť energetickú stopu, a tým ušetriť spoločnú planétu Zem i peňaženku. Príkladom je živel oheň, ktorého praktická časť výstavy obsahuje bodový návod, ako v pohodlí domova vyrobiť z popola funkčné mydlo.

Pre zintenzívnenie zážitku návštevníkov výstavy CVTI SR pripojilo technológiu podporujúcu rozšírenú realitu. Po naskenovaní každého z jednotlivých panelov sa na telefónoch návštevníkov zobrazia dodatočné grafiky či animácie rozširujúce obsah panelu. Napríklad pri téme živlu zem, ochrany pôdy a rezervoárov biodiverzity je praktická časť zameraná na výrobu vlastného kompostéra. Pre lepšie pochopenie, ako do seba umiestniť nádoby pri jeho výrobe, sa po naskenovaní zariadením s iOS alebo Androidom zobrazia jednotlivé vrstvy kompostéra v priestore pred daným panelom.

Keďže téma klimatickej zmeny s ohľadom na štyri živly ponúka veľký rozsah poznatkov a technológia virtuálnej reality si vyslovene pýta interaktívny vstup návštevníka pomocou mobilného zariadenia, panely výstavy obsahujú QR kódy odkazujúce na články CVTI SR portálu VEDA NA DOSAH s rozšíreným informačným obsahom každého živlu. V prípade, že návštevníka putovnej výstavy zaujmú napríklad ukážky pri živle voda, konkrétne to, ako znížiť jej spotrebu v domácnosti, môže pomocou QR kódu jednoducho navštíviť článok na portáli VEDA NA DOSAH.

Panelová výstava Štyri živly Centra vedecko-technických informácií SR reaguje na pálčivú tému ekológie a klimatickej krízy. Výstava je pripravená s dôrazom na popularizačnú funkčnosť a jej prístupnosť širokej verejnosti. Pre každý zo štyroch živlov oheň, voda, vzduch a zem ponúka nielen teoretické informácie, ale aj praktické časti, ktoré si obohatení návštevníci môžu odniesť so sebou.

Výstavu je možné vidieť:

4. 7. 2023 – 4. 7. 2024 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine (web)

7. 11. 2022 – 30. 6. 2023 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (web)

30. 9. 2022 na podujatí Európska noc výskumníkov v Bratislave (web)

Virtuálna prehliadka výstavy „Štyri živly“

PDF verzia výstavy