Virtuálna výstava: „Štyri živly“

Banner k výstave Štyri živly. Grafika: Michaela Ádám Mašánová

Virtuálnu výstavu je možné spustiť v každom modernom desktopovom prehliadači. V prípade, že sa nespustí, skúste Váš prehliadač aktualizovať. Pre mobilné zariadenia a staršie prehliadače použite nižšie zverejnené .PDF.

Ovládanie výstavy

Ovládanie výstavy „Štyri živly“. Uvoľnenie myši: Esc alebo Tab. Chôdza: šípky alebo písmená W,A,S,D. Pohyb kamery: myš. Zdroj: Michaela Mašánová

PDF verzia výstavy „Štyri živly“