Výstavy

Medzi jednu z činností Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR patrí aj príprava a realizácia odborných výstav, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie.

Výstavy pripravujeme v spolupráci s odborníkmi na danú problematiku. V prípade záujmu o zapožičanie výstavy, napíšte na e-mail: antonia.germanovova@cvtisr.sk

Výstavy

Aurel Stodola – Majster techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Vás pripravilo výstavu s názvom Aurel Stodola - Majster techniky. Cieľom výstavy je...

Jozef Murgaš – bezdrôtový svet

Putovná výstava Wireless World bola venovaná významnej slovenskej osobnosti – Jozefovi Murgašovi. Výstava bola vytvorená pri príležitosti 150. výročia jeho...

Ján A. Segner – Otec vodných turbín

Panelová výstava Ján A. Segner - Otec vodných turbín je venovaná významnému slovenskému vedcovi. Výsledky Segnerovej práce sa využívajú aj...

Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla

NCP VaT pri CVTI SR pripravilo výstavu o významnom slovenskom vedcovi, Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi. Cieľom výstavy bolo predstaviť velikána slovenskej vedy,...

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pre Vás pripravilo výstavu s názvom Samuel Mikovíni...