Jozef Murgaš – bezdrôtový svet

Putovná výstava Wireless World bola venovaná významnej slovenskej osobnosti – Jozefovi Murgašovi. Výstava bola vytvorená pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Prezentuje jeho výskum a objavy v rámci rádiotelegrafie a bezdrôtovej komunikácie.

 

Výstava sa naposledy konala:

4. 10. – 31. 10. 2016 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (web)

 

Výstavu je možné si bezodplatne zapožičať.

 

Brožúra