Aurel Stodola – Majster techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Vás pripravilo výstavu s názvom Aurel Stodola – Majster techniky. Cieľom výstavy je poukázať na jeho súkromný život a prácu nielen v oblasti inžinierstva. Výstava ponúka ukážky jeho konštruovaných strojných zariadení. Bol priekopníkom v odbore parných a plynových turbín.

 

Výstava sa naposledy konala:

1. 3. – 6. 9. 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave

 

Výstavu je možné si bezodplatne zapožičať.

 

Brožúra