Výstava „Slováci hľadia do vesmíru“

Panelovú výstavu zameranú na úspechy vesmírneho segmentu Slovenskej republiky pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v spolupráci s viacerými slovenskými inštitúciami zaoberajúcimi sa vesmírnymi aktivitami.

Virtuálna prehliadka výstavy

Stúpajúci záujem o prírodné vedy týkajúce sa vesmíru môžeme pripísať pokroku technológií a pozornosti verejného, ale už aj súkromného sektora. Z historického hľadiska vieme o viacerých úspechoch z vesmírnej oblasti, no Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa pri panelovej výstave Slováci hľadia do vesmíru prioritne zameralo na modernú históriu kozmonautiky, respektíve jej prítomnosť.

Slovensko má ako jediná zo 44 mladých krajín sveta vlastného kozmonauta. Máme vyše 40 firiem, ktoré sú súčasťou vesmírnej sféry, pričom toto číslo posledné roky rýchlo rastie. Výrazným prínosom bolo zapísanie Slovenska ako pridruženého člena Európskej vesmírnej agentúry (ESA), čo slovenským výskumno-vývojovým organizáciám otvára nové možnosti.

Výstava Slováci hľadia do vesmíru sa zaoberá cestou našej krajiny k tomuto prestížnemu členstvu, ale vymenúva aj príležitosti, ktoré pridružené členstvo v agentúre ESA ponúka. Zamýšľa sa nad potenciálne ďalšou etapou vedúcou k plnohodnotnému členstvu. CVTI SR na panelovej výstave spolupracovalo so Slovenskou vesmírnou kanceláriou a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), vďaka ktorým výstava obsahuje dáta z prieskumov slovenského vesmírneho priemyslu týchto organizácií.

V panelovej výstave CVTI SR zohľadňuje veľký akademický úspech Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorej sa do vesmíru podarilo vypustiť prvú slovenskú družicu. Vďaka spolupráci s organizáciou SOSA výstava obsahuje podrobné údaje o tomto satelite a zhodnotenie jeho reálneho prínosu. Vo výstave CVTI SR spomína aj menej známu históriu hvezdární v Bratislave s priloženými unikátnymi archívnymi fotografiami.

Fotografie sú dôležitou súčasťou výstavy, keďže medzi faktické a informačné panely sú zaradené dych vyrážajúce astrofotografie popredných slovenských autorov vrátane Slovenskej astronomickej spoločnosti. CVTI SR sa pri výbere fotografií zameriavalo aj na miesta ich zhotovenia. Návštevníci výstavy Slováci hľadia do vesmíru sa tak môžu kochať vesmírnymi úkazmi nad Vysokými Tatrami či Trenčianskym hradom.

CVTI SR prostredníctvom výstavy Slováci hľadia do vesmíru popularizuje záujem o prírodné vedy moderným prístupom z obsahovej, vizuálnej a technickej stránky. Okrem možnosti navštívenia konkrétnych miest, kde je putovná výstava umiestnená, je pre záujemcov pripravený variant v aplikácii virtuálnej reality. V nej si návštevníci môžu výstavu prezrieť na rôznych podujatiach, na ktorých sa CVTI SR pravidelne zúčastňuje či ich priamo organizuje.

 

Výstavu je možné vidieť:

30. 6. 2022 – 29. 2. 2024 v budove CVTI SR v Bratislave (2. poschodie) (web)

7. 11. 2022 – 30. 6. 2023 v Zážitkovom centre vedy – Aurelium v Bratislave (web)

 

Virtuálna prehliadka výstavy

PDF verzia výstavy