Prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

10 novembra, 2022

Prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., je profesorom v odbore strojárstvo, študijný program energetické stroje a zariadenia a prodekanom pre inovácie a transfer technológií na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Už 16 rokov sa venuje výskumu a vývoju v oblasti vodíkových technológií s orientáciou na uskladnenie, kompresiu a separáciu vodíka. Je tvorcom unikátnych zariadení pre reguláciu, kompresiu a separáciu vodíka implementáciou inovatívnych postupov a metodík, ktoré prispeli hlavne k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky vodíkových zariadení v praxi.

Popri základnom výskume rôznych typov zliatin sa intenzívne zameriava aj na teplotný manažment a konštrukciu výmenníkov tepla a vnútorných intenzifikátorov. Výsledky riešenia v tejto oblasti pretavil do úžitkových vzorov a patentu. Pod jeho vedením a v spolupráci s priemyselným partnerom skonštruovali prvý nízkotlakový vodíkový autobus na území Slovenska, ktorý je už zo svojej podstaty v súlade so smerovaním EÚ ku klimaticky neutrálnej Európe. Profesor Brestovič je zodpovedným riešiteľom projektu APVV a projektu VEGA, a zástupcom zodpovedného riešiteľa projektov VEGA a KEGA.

Vo vedecko-pedagogickej oblasti sa významnou mierou podieľal na zavádzaní nových moderných výučbových metód, nových postupov a nových softvérov. Výsledky jeho doterajšej vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 250 pôvodných prácach v domácich aj zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch. Je autorom 10 publikácií v oblasti autorské osvedčenia, patenty a objavy.

Od roku 2015 je členom pracovnej skupiny RIS3 SK Udržateľná energetika a energie a členom vedeckej rady The Technological Institute of Renewable energy sources.