Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskumníci z Česka vyvinuli systém, ktorý s pomocou umelej inteligencie deteguje streľbu aj typ zbrane

VEDA NA DOSAH

Systém dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd nielen detegovať streľbu a určiť polohu strelca, ale tiež odhadnúť kaliber a typ použitej zbrane.

Systém na detekciu streľby a typu zbrane

Systém poskytne bezprostredné informácie o čase a mieste streľby z určitého typu zbrane na monitorovaných verejných miestach, čo môže byť zásadné pre včasný a efektívny zásah polície či iných zložiek. Zdroj: FEL ČVUT, Autor: Petr Neugebauer

Na identifikácii typu zbrane sa podieľa umelá inteligencia. Vďaka tomu systém tímu z Katedry merania Fakulty elektrotechnickej Českého vysokého učenia technického (FEL ČVUT) v Prahe prevyšuje existujúce dostupné technológie. Akustický detektor, ktorý je schopný odlíšiť streľbu od falošných poplachov s 99-percentnou úspešnosťou, bude využiteľný na špeciálne vojenské aj civilné účely v budovách, ako sú školy či nemocnice, ale i v mestskej zástavbe.

Rýchly a efektívny systém

Výskumný tím z Katedry meraní FEL ČVUT sa zaoberá akustickou detekciou streľby od roku 2016. Štvrtá a zároveň najnovšia verzia vyvíjaného detektora sa skladá zo samostatných meracích jednotiek. Každá jednotka obsahuje dva mikrofóny a neustále monitoruje okolie. Súčasťou jednotky je aj vzdialený server, kde dochádza v prípade možnej hrozby k identifikácii zdroja udalosti a jej lokalizácii.

Ako technológia funguje? „Prvý krok je rozhodnúť, či išlo o výstrel alebo o neškodný zvuk. V prípade, že išlo o streľbu, jednotka odošle zaznamenané príznaky udalosti spolu so svojou aktuálnou polohou a smerom, odkiaľ vychádza streľba, na vzdialený server, ktorý je schopný vyhodnotiť, z akého typu zbrane sa strieľa a o aký ide kaliber. Toto všetko prebehne autonómne bez zásahu človeka počas niekoľkých sekúnd,“ opisuje proces profesor Jan Holub, vedúci Katedry merania FEL ČVUT.

Umelá inteligencia pomáha vyhodnotiť údaje

Výskumníci pri stanovení typu a kalibra zbrane využívajú umelú inteligenciu, ktorá pracuje s rozsiahlou databázou záznamov streľby z rozličných typov zbraní a streliva. „Vzorky nástrelov sme zhromaždili počas siedmich rokov práce na projekte, a to na strelniciach, ale aj v mestskej zástavbe či ďalších prostrediach. Táto databáza akustických signálov sa stala základom pre pokročilé metódy klasifikácie streľby využitím neurónových sietí a nástrojov strojového učenia,“ vysvetľuje profesor Holub hlavnú výhodu vyvíjanej technológie.

„Na svete existujú viaceré zariadenia na akustickú detekciu streľby, väčšina z nich však typ zbrane rozlíšiť nedokáže. My sme vďaka zapojeniu umelej inteligencie, čo sa týka schopnosti určiť typ zbrane, najďalej,“ dodáva doktor Jakub Svatoš, ktorý s profesorom Holubom na vývoji technológie spolupracuje.

Využijú ho bezpečnostné zložky aj mestá

Bezprostredné informácie o čase a mieste streľby z určitého typu zbrane na monitorovaných verejných miestach môžu byť celkom zásadné pre včasný a efektívny zásah polície či iných zložiek. Práve bezpečnostné zložky štátu či orgány mestskej správy budú primárnym používateľom vyvíjaného systému, napríklad v rámci konceptu Smart Cities.

Popri tom, že vyvíjaný systém akustickej detekcie je schopný dodávať podstatné informácie o použití strelnej zbrane na verejnosti, vidí profesor Jan Holub prínos vyvíjaného systému v psychologickom odstrašení prípadného strelca.

Akademici ponúkajú svoje know-how

Akustický systém detekcie streľby je vo fáze prototypu. Jeho autori sa neplánujú priamo angažovať pri jeho výrobe. „Nemáme ako akademici kapacitné, logistické ani organizačné zázemie na to, aby sme túto technológiu vyrábali, inštalovali a garantovali určitú úroveň s tým spojenými službami. Sme však pripravení poskytnúť svoje know-how výrobcovi, ktorý toto zázemie mať bude. Boli by sme radi, keby výsledky nášho výskumu našli uplatnenie v praxi vo forme konkrétneho produktu, najmä v súvislosti s tým, ako táto téma získala na aktuálnosti koncom roka. Výsledky publikačnej činnosti vo vedeckých časopisoch nám potvrdzujú, že sa nám podarilo vyvinúť technológiu, ktorá je v tejto chvíli jedinečná,“ uzatvára profesor Jan Holub.

Výskumný tým z FEL ČVUT je v kontakte s Office of Naval Research Global (ONR-G) – agentúrou, ktorá koordinuje a sponzoruje výskumné aktivity a technologický vývoj námorných síl Spojených štátov amerických a Námornej pechoty Spojených štátov amerických. Systém im bol odprezentovaný a zástupcovia ONR-G sa zaujímajú o jeho vlastnosti.

Zdroj: TS FEL ČVUT

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky