Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecko-technický tím roka 2019: Vyvíjame senzorické systémy do najmodernejších bezpečnostných kamier

VEDA NA DOSAH

Zľava: Ing. Marek Frniak, Ing. Martin Hraško, PhD., Ing. Ján Jaško, Ing. Rastislav Kaštier, PhD., Ing. Marek Kováč, Ing. František Košík

Bezpečnosť je jednou z najkonzultovanejších tém na európskej politickej scéne. Na poli výskumu sa ňou zaoberá aj tím pod vedením mechatronika Martina Hraška z Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici, ktorý sa stal v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku laureátom významného ocenenia Vedecko-technický tím roka 2019.

Pre letiská, štátne hranice či dôležité objekty je bezpečnosť prioritou. V praxi ju zabezpečujú aj riadiace senzorické systémy pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom, ktoré vyvíja a skúma tím odborníkov z Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu (EVPÚ) v Novej Dubnici vedený mechatronikom Martinom Hraškom.

„Nami vyvíjaný systém má široké využitie v praxi. Najčastejšie sa využíva v optoelektronických systémoch, ktoré sú súčasťou inteligentného systému ochrany hraníc a pri ochrane významných priestorov, akými sú napríklad letiská, rafinérie či skladovacie priestory,“ vysvetľuje odborník.

Inteligentné sledovanie cieľa

Dopĺňa, že unikátny systém, za ktorý dostal tím pod jeho vedením Cenu za vedu a techniku, je postavený na senzoroch pozostávajúcich z dennej a infračervenej nočnej kamery: „Dokáže pracovať počas dňa, noci a pri zhoršených poveternostných podmienkach. Systém tiež zabezpečuje automatickú detekciu cieľov z obrazu spomínaných senzorov a vďaka inteligentnému stabilizovanému nosiču aj sledovanie (trackovanie) zvoleného cieľa. Je schopný detekovať rôzne objekty vrátane ľudí a aj zvierat.“

Ako dodáva ocenený výskumník, systém vyvíjaný skupinou mechatronikov v EVPÚ by mohol byť súčasťou kamerových systémov budúcnosti. Pre tím pod vedením Martina Hraška je preto ocenenie udelené v rámci Týždňa vedy a techniky poctou: „Vyvolalo to v nás veľmi príjemné pocity, ktoré odzrkadľujú dobre a kvalitne vykonanú prácu. Samozrejme, ocenenie nás vždy motivuje k ďalšej vedeckej práci a k dosiahnutiu nových lepších cieľov.“

O ocenenom tíme

Spoločnosť EVPÚ sa zaoberá výskumom a vývojom riadiacich systémov používaných v elektronických zariadeniach už viac ako 50 rokov. Počas tohto dlhého obdobia Ústav spolupracoval a doteraz spolupracuje s viacerými zahraničnými inštitúciami a vedcami.

Výskumné aktivity mechatronického tímu Ing. Martina Hraška, PhD. reflektuje viac než 10 vedeckých príspevkov z oblasti mechatroniky a viac ako 20 citácií. Ocenený tím EVPÚ spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied a bol tiež súčasťou výskumno-vývojových projektov v rámci výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Spracovala a uverejnila: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív Martina Hraška (zľava: Ing. Marek Frniak, Ing. Martin Hraško, PhD., Ing. Ján Jaško, Ing. Rastislav Kaštier, PhD., Ing. Marek Kováč, Ing. František Košík)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky