Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Všetko pre záchranu mobilov. Aj tých utopených

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: mobil; Pixabay.com /Free-Photos/

Poznáte to asi mnohí… Čľup a mobil je zrazu pod vodou. Čo s tým, ako zachrániť zariadenie aj dáta v ňom? Startup SRAW (Smart rescuer against water) sa zameriava na riešenie ponúkajúce pomoc smartfónom a iným elektronickým zariadeniam na okamžitú záchranu po kolízií s vodou.

Startup SRAW patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Lukáš Petruňo, tvorca projektu SRAW vysvetlil, že hlavným účelom je zachrániť primárne smartfón, sekundárne ostatné mediálne zariadenia (smartwatch, mediálne nosiče a pod.) po kontakte s vodou.

„Primárne ide o zariadenia, ktoré nemajú dostatočnú ochranu pred vodou, čiže nie sú vodotesné. Projekt sa nachádza v štádiu prerodu z prototypu do výrobnej verzie a následne bude testovaný jeho potenciál na trhu. Momentálne spolupracujem len so Startup centrom TUKE. Ako som už vyššie spomínal, projekt sa pripravuje na test. Vzhľadom na to, že má viac cieľových skupín, musím spraviť kompletnú analýzu trhu a od toho môžem vyvodiť konkrétne čísla a očakávanie.“

Hlavným prínosom tohto projektu je podľa jeho realizátora určite primárna záchrana zariadenia po kontakte s vodou, kde použité technológie absorbujú vodu zo zariadenia a zabránia korózií na povrchu citlivých súčiastok v najrýchlejšom možnom čase.

„Veľa zdokonalení a nápadov na tomto projekte som zaznamenal vďaka pobytu v Startup centre TUKE, kde nám lektori a školitelia poskytli cenné informácie zo všetkých segmentov v podnikaní. Očakávam hlavne usmernenie a pomoc v hľadaní prípadného investora na tento produkt a podporu až do úspešného finišu.“

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie poskytol: Lukáš Petruňo, projekt SRAW

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Free-Photos/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky