Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: O novom princípe sušenia obilnín a potravín

VEDA NA DOSAH

Ľubomír Šooš, odborník v oblasti výrobnej techniky, vo videoprednáške analyzuje známe technológie sušenia.

Na sušenie obilnín a potravín sa používajú rôzne, viac alebo menej účinné princípy sušenia. Výrobcovia pritom dbajú najmä na efektívnosť sušenia, čo predstavuje minimálne vynaloženú energiu na jeden kilogram odparenej vody. Súčasne musia pri sušení zabezpečiť, aby bola zachovaná nutričná hodnota sušených obilnín.

Ľubomír Šooš, odborník v oblasti výrobnej techniky, v rámci januárovej vedeckej kaviarne predstavil nový princíp sušenia obilnín a potravín. Na rozdiel od sušiarní dostupných na trhu sa pri jeho tvorbe výskumníci rozhodli pre vákuový princíp sušenia s využitím rekuperácie tepla.

Okrem toho sa v prednáške zameral aj na analýzu známych technológií sušenia, opis základného princípu tejto inovatívnej technológie, popis vykonaných laboratórnych skúšok a stav výstavby funkčného modelu sušiarne pre budúcu prax.

Videozáznam z prednášky je zverejnený na YouTube Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš je dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a profesorom v odbore výrobná technika, konštrukcia výrobnej techniky a environmentálnej techniky. Orientuje sa na výskum a inovácie predovšetkým konštrukčných uzlov obrábacích strojov, ako aj environmentálnej techniky. Bol riešiteľom viac ako 39 medzinárodných a národných výskumných projektov, publikoval takmer 300 vedeckých článkov, je autorom 62 patentov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov.

Je viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Okrem toho pôsobí v ďalších inštitúciách, napr. vo Výbore pre vedu, výskum a inovácie pri APZ či v Združení kancelárie pre spoluprácu s priemyslom, kde je predsedom správnej rady.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky