Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Laserové diaľkomery v robotike

VEDA NA DOSAH

Kedysi drahé zariadenia nájdeme v robotických vysávačoch a rôznych hračkách.

Laserové diaľkomery, nazývané aj lidary, a ich rôzne modifikácie sa stávajú bežnou súčasťou elektroniky okolo nás. Kedysi drahé zariadenia nájdeme v robotických vysávačoch a rôznych hračkách. Ale ako fungujú? Aké sú ich nedostatky? A, naopak, aké sú ich výhody? Sú pre človeka bezpečné? Zdanlivo jednoduché fyzikálne princípy ukryté vnútri lidarov umožňujú vyvíjať sofistikované zariadenia, ktoré zľahčujú náš život.

V prvej časti prednášky sa budeme venovať rôznym spôsobom fungovania laserových diaľkomerov, ich konštrukcii a porovnávaniu ich základných výhod a nevýhod. V druhej časti prednášky sa zameriame na základnú prácu s dátami z laserových diaľkomerov a ukážeme si aj niektoré praktické aplikácie.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Ing. Martin Dekan, PhD., vyštudoval odbor robotika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA). Doktorát získal z odboru automatizácia a riadenie. V súčasnosti pôsobí na oddelení robotiky v Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU BA.

Špecializuje sa na oblasť riadenia mobilných robotických systémov, spracovanie dát laserových diaľkomerov a pôsobí ako pedagóg predmetov riadenie mobilných robotov a HMI (rozhranie medzi človekom a strojom) v robotike. Poskytuje odborné konzultácie v oblasti robotiky a je zakladajúcim členom občianskeho združenia Národné centrum robotiky.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky