Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Jadrová energetika v 21. storočí. Áno alebo nie?

VEDA NA DOSAH

Ing. Jozef Zlatňanský je vedúcim jadrovej bezpečnosti v Slovenských elektrárňach, člen skupiny ENEL. Jozef Zlatňanský absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave a pokračoval postgraduálnym štúdiom v oblasti jadrovej energetiky. Má viac ako tridsaťročnú prax v oblasti jadrovej energetiky a rozsiahle medzinárodné skúsenosti z energetiky. Pracoval i v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. V rokoch 1993 — 2000 bol podpredsedom Úradu pre jadrový dozor. Počas jeho pôsobenia v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu zastával pozíciu vedúceho Európskej sekcie a koordinoval projekty technickej spolupráce s Arménskom, Bulharskom, Českou republikou, Poľskom, Ukrajinou a iné medzinárodné programy v oblasti jadrovej energie a zvyšovania bezpečnosti. Je členom riadiaceho výboru Iniciatívy pre zavedenie európskych jadrových bezpečnostných štandardov, predsedom pracovnej skupiny FORATOM, členom poradného výboru pre jadrovú bezpečnosť španielskej spoločnosti ENDESA a výkonným viceprezidentom Slovenského jadrového fóra. Ing. Jozef Zlatňanský sa vo veľkej miere podieľal aj na procese hodnotenia dopadu stavby jadrovej elektrárne Mochovce 34 na životné prostredie a viedol verejné prerokovania, konzultácie a stretnutia odborníkov z okolitých krajín.

 

Energetika je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je zabezpečenie energie pre ľudstvo. Do energetiky patria napr. tepelná energetika (teplárenstvo), jadrová energetika, vodná energetika, slnečná energetika, veterná energetika a iné. Pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov predstavuje jadrová energetika, a teda jadrové elektrárne zdroj energie s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Doteraz tradične používané primárne energetické zdroje pre získavanie elektrickej a tepelnej energie, akými sú uhlie, ropa, plyn sú svojím nepriaznivým vplyvom na životné prostredie menej akceptovateľné najmä z pohľadu tvorby skleníkových plynov. Úloha jadrových elektrární je v súčasnosti nenahraditeľná. Nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čím výrazne prispievajú k znižovaniu emisií a zároveň sú ekonomicky výhodné.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky