Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Cesta umelej inteligencie k súčasnému optimizmu aj strachu

VEDA NA DOSAH

Prečo sa ľudia začali báť umelej inteligencie a k súčasným témam pridali aj tie, ktoré súvisia s etikou?

Za vznik umelej inteligencie (AI, z anglického artificial intelligence) sa považuje rok 1956, keď sa tento pojem začal používať v súvislosti s vývojom počítačov, ktoré by boli také inteligentné ako človek.

Výskumníci vtedy verili, že bude trvať menej ako jednu generáciu, aby danú víziu naplnili. Odvtedy sa striedali obdobia optimizmu a obdobia ochladenia záujmu o AI. Dnes, teda po 65 rokoch, sme už tretíkrát v období veľkých očakávaní a znovu sa vrátila aj téma všeobecnej umelej inteligencie, ktorá by bola schopná riešiť akýkoľvek problém.

Na to, aby sme porozumeli budúcnosti, je dobré obzrieť sa do minulosti. Ako sa vyvíjala táto disciplína a chápanie pojmu umelá inteligencie? Aké boli hlavné míľniky, ktoré ju posúvali ďalej? Prečo sa ľudia začali báť umelej inteligencie a k súčasným témam pridali aj tie, ktoré súvisia s etikou? Zdá sa, že na dnešnom rozdelenom svete a rastúcom počte ľudí, ktorí prestávajú veriť faktom, majú svoj podiel i technológie, konkrétne aj umelá inteligencia.

Aj dnes vytvárajú technológie ľudia, v prípade umelej inteligencie definujú, čo umelá inteligencia optimalizuje, a nachádzajú možnosti uplatnenia jednotlivých riešení. Ale čo ak celkom nerozumieme tomu, čo sa optimalizuje? A čo na to všetko Slovensko? Ako sa vyvíjala AI u nás a aké sú súčasné výzvy? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime nájsť počas prednášky.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube – CVTI SR.

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., je informatička a pracuje v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a prilákanie talentov na Slovensko.

Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie. Zameriava sa na analýzu interakcie človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach, v posledných rokoch najmä na tému dezinformácií a ich šírenia na webe.

Aktívne sa zúčastňuje na diskusiách o dôveryhodnej umelej inteligencii na národnej a európskej úrovni. Je bývalou členkou skupiny expertov na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú zriadila Európska komisia. V súčasnosti je predsedníčkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky