Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci SAV skúmajú biológiu netopierov, umelú inteligenciu a robotiku

Monika Tináková

leisleri/foto: SAV

SkyBat je unikátny integrovaný výskum, ktorý rozbiehajú vedci na Ústave informatiky SAV, Ústave ekológie lesa SAV spolu s partnermi z STU Bratislava a UCM Trnava. Ekológovia objavili pri skúmaní stromových netopierov ich zaujímavé swarmové správanie, ktoré má veľký potenciál využitia  v rôznych oblastiach vedy a techniky.

Skupina dokáže viac ako jednotlivec

Swarmové správanie odzrkadľuje schopnosť skupiny plniť úlohy nad rámec schopností jednotlivcov. „Ide napríklad o hľadanie neznámeho cieľa, presúvanie sa z jedného bodu do druhého bez hierarchického riadenia pomocou vodcu, ako aj schopnosť skupiny integrovať sa po predchádzajúcej úplnej dezintegrácii na jednotlivcov (tzv. fission-fusion dynamika). Tento mechanizmus využívajú aj iné živočíšne druhy. Skupina jedincov sa zhromažďuje na miestach, kde spoločne prečká noc (resp. deň, v prípade netopierov) a počas lovu sa rozdelí na jednotlivcov alebo menšie skupiny. Matematická formalizácia tejto dynamiky a následná implementácia algoritmov takéhoto správania má potenciál pre aplikácie v oblasti optimalizácie a swarmovej robotiky,“ uviedla Ivana Budinská.

Priame využite tohto výskumu by mohlo nájsť uplatnenie v praxi, napríklad pri záchranných operáciách alebo pri vyhľadávaní potenciálne nebezpečných oblastí a následnej eliminácii rizika. „Výskum v oblasti swarm robotiky je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém a jeho rozvoj kráča ruka v ruke s vývojom autonómnych bezpilotných prostriedkov, predovšetkým dronov,“ uviedla Ivana Budinská.

Batminator/foto: SAV

SkyBat by predpovedal aj zmeny v ekosystéme

Model SkyBat v sebe integruje biologický výskum podporovaný počítačovým modelom. Je zasadený v priestore pozorovanej krajiny, má k dispozícií doposiaľ získané poznatky o správaní netopierov a pozoruje ich pohyb a modely správania. Tento princíp sa dá v budúcnosti použiť aj na výskum správania ďalších živočíšnych druhov. V systéme je možné nastavovať potrebné parametre, čo raz môže pomôcť aj pri predpovediach zmien v celom ekosystéme a možnostiach reagovať na ne s predstihom.

Vyvíjaný systém sa dostane aj do náročného terénu a preto je cenný pri zbere dát z oblastí, v ktorých je náročné využívať bežne monitorovacie zariadenia. Výsledky, ktoré sa vedcom doteraz podarilo vďaka SkyBat získať, ukazujú veľký potenciál. Projekt je však len v začiatkoch a v ďalšom procese bude potrebné zozbierať viac údajov o pohybe celej kolónie netopierov. Kolektív výskumníkov verí, že sa im podarí získať finančnú podporu na tento ojedinelý výskumný projekt.

 

Viac informácií nájdete aj v krátkom videu

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky