Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Trenčíne a Prešove budú semináre pre budúcich pilotov dronov

VEDA NA DOSAH

Edukačno-zážitkové podujatie je cielené najmä na hobby pilotov dronov a všetkých fanúšikov bezpilotných technológií.

Edukačno-zážitkové podujatie je cielené na hobby pilotov dronov a fanúšikov bezpilotných technológií. Zdroj: iStockphoto.com

Edukačno-zážitkové podujatie je cielené na hobby pilotov dronov a fanúšikov bezpilotných technológií. Zdroj: iStockphoto.com

V Trenčíne a Prešove sa v druhej polovici mája uskutočnia semináre Ako sa stať pilotom dronu a bezpečne lietať. Na seminár na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa záujemcovia a záujemkyne môžu tešiť 20. mája 2023 a na jeho obdobu na pôde Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove o sedem dní neskôr.

Edukačno-zážitkové podujatie je cielené najmä na hobby pilotov dronov a všetkých fanúšikov bezpilotných technológií. Tešiť sa môžu nielen na zaujímavé prezentácie, ale aj na praktické ukážky profesionálnych dronov. Vstup je bezplatný, treba sa však zaregistrovať na webstránke asociácie Mám Dron.

Teoretická časť aj ukážky profesionálnych dronov

V oboch mestách bude akcia rozdelená na dopoludňajšiu teoretickú časť, ktorá sa začne o 9.30 hod., a popoludňajšie ukážky profesionálnych dronov, ktorý potrvá do 16.30 hod.

Program sa v oboch mestách začne úvodnou prezentáciou aplikácie MamDron slúžiacou na zodpovedné plánovanie letov s dronmi. Hlavnými témami teoretickej časti oboch seminárov budú aktuálne pravidlá používania dronov na Slovensku, postup a príprava na skúšky na získanie licencie pilota na diaľku a predstavenie možností, ktoré dronový priemysel ponúka z hľadiska pracovných príležitostí. Účastníci sa dozvedia aj to, ako prebieha získavanie a spracovanie dát z dronov pre zefektívnenie činností v geodézii, kartografii, energetike či poľnohospodárstve.

„Keďže naša fakulta je zameraná na výučbu inovačných technológií a realizujeme vlastný výskum špeciálneho systému na detekciu dronov, sme radi, že opäť po roku privítame na našej pôde dronových nadšencov a záujemcov o bezpilotné technológie,“ uviedla Alena Breznická, PhD., prodekanka pre kvalitu, rozvoj a propagáciu štúdia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Popoludní sa program seminárov presunie do exteriéru škôl, kde partneri podujatia (školy, na pôde ktorých sa semináre budú konať) predstavia najväčšiu agrárnu oktokoptéru, profesionálne koptéry a drony s pevným krídlom určené na zber optických a termografických dát či dron určený na inštaláciu plašidiel vtáctva na vedenia vysokého napätia.

„Na našej škole intenzívne pracujeme na príprave nového študijného odboru operátor dronov. Bezpilotným prostriedkom sa venujú niektorí naši študenti v rámci záujmového krúžku. Preto je z nášho pohľadu prínosné, keď sa študenti a účastníci seminára nielen dozvedia dôležité teoretické informácie zo sveta dronov, ale zároveň si budú môcť pozrieť profesionálne stroje v akcii,“ povedal riaditeľ Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove Ján Holub.

Kompletný program je k dispozícii na webstránke asociácie. Kapacita seminára v Trenčíne je 80 miest, v Prešove 50 miest.

O asociácii Mám Dron

Asociácia Mám Dron vznikla ako občianske združenie, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o potrebe zodpovedného využívania vzdušného priestoru. Vzhľadom na častú neznalosť platných pravidiel najmä zo strany hobby používateľov dronov a širšej verejnosti sa asociácia snaží otvoriť verejný dialóg na túto tému a pomocou webstránky prinášať aktuálne informácie o platnej legislatíve. Aplikácia MamDron posúva ideu bezpečného a zodpovedného lietania z úrovne želaní do reálneho sveta. Dôkazom, že iniciatíva má význam, je aj rastúci počet členov a partnerov združenia.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky