Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Košiciach sa vyvíjajú materiály pre špeciálne mikrosenzory

VEDA NA DOSAH

Sklom potiahnuté mikrodrôty

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vyvíja materiály pre špeciálne mikrosenzory. Materiály pre tieto neobyčajné mikrosenzory vyvíja tím pod vedením doc. RNDr. Rastislava Vargu, DrSc., z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Tím doc. RNDr. Rastislava Vargu, DrSc., skúma, resp. študuje magnetizačné procesy špeciálnych mikrovlákien. Špeciálne sklo, ktorého súčasťou je magnetický drôt je to, z čoho sa skladajú tieto mikrovlákna. „Výhoda takýchto senzorov spočíva v tom, že sú veľmi malé, tým pádom sa dajú vkladať do vnútra ľubovoľného materiálu. Sú potiahnuté špeciálnym sklom, ktoré je biokompatibilné a odolné voči chemicky agresívnemu prostrediu,“ uviedol doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Sklom potiahnuté mikrodrôtyČo je výhodou spomínaných materiálov? Senzory vyrobené z týchto materiálov sú bezkontaktné a je možné v pomerne krátkom čase z mála materiálu vyrobiť rozsiahly počet senzorov (z 1 g železa sa za niekoľko minút dajú vyrobiť kilometre drôtu, z ktorého sa následne dá vyrobiť až 100 000 senzorov). Keďže fungujú na magnetickom princípe, to znamená, že zlomením magnetu nadobudneme 2 magnety, a teda zlomením magnetického senzora, logicky získame 2 senzory. V akej oblasti majú senzory využitie? Ich uplatnenie je širokospektrálne. Meranie teploty ľudského tela bezkontaktne? Vďake magnetizmu je to možné. Aj pri inzulínovej mikropumpe umiestnenej v tele pacienta si tieto materiáli môžu nájsť využitie (na báze tvarovej pamäte). „Problém v transfere technológií, ktorý ja v súčasnosti vidím, je že sa fyzika vyvinula veľmi rýchlo, a to do veľmi detailných oblastí,“ vyjadril sa doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. Podobne vníma aj rýchly vývoj technických odborov, „… ale prestali sme si navzájom fyzici a inžinieri rozumieť, a preto vznikla veľká informačná medzera, ktorá nám bráni vo vzájomnej komunikácii. Budeme sa musieť naučiť navzájom chápať, aby sme mohli dotiahnuť nové fyzikálne javy a materiály do reálnej praxe.“ dodal doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Zdroj a foto: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky