Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP Študentská osobnosť Slovenska: Pandémia náš výskum spomaľuje

Galina Lišháková

Ing. Lukáš Tóth z košickej TUKE, absolútny víťaz súťaže Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020, približuje, čo preňho táto cena znamená.

Ing.Lukáš Tóth s modelom vodíkového auta. Foto: Ján Laštinec - CVTI SR

Ing. Lukáš Tóth s vlastným modelom vodíkového auta. Foto: Ján Laštinec - CVTI SR

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž talentovaných študentov prvého, druhého aj tretieho – doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť. Pre epidemiologickú situáciu prebehlo vyhlásenie víťazov súťaže online v decembri minulého roka, ale odovzdávanie cien sa uskutoční po zlepšení epidemiologickej situácie v roku 2021.

Ceny si preberie sedemnásť študentov, ktorých mená uvádzame nižšie. Absolútnym víťazom a zároveň TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roka 2019/2020 sa stal Ing. Lukáš Tóth, doktorand zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ktorý je riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami aj s technológiou spracovania odpadov v plazmových reaktoroch.

Zaujal ekologickou stránkou výskumu

Hodnotiacu komisiu súťaže Študentská osobnosť Slovenska zaujala nielen téma jeho dizertačnej práce. V nej rieši prepojenie plazmového reaktora s metalhydridovým kompresorom, čiže medzikrok, pomocou ktorého získa vodík zo syntézneho plynu vznikajúceho v plazmovom reaktore, aby sa tento následne použil napríklad ako pohon do automobilov. Ale zaujala aj jej ekologická stránka, ktorá sa týka zneškodňovania nerecyklovateľných a nebezpečných odpadov. Tie sa zatiaľ bežne likvidujú pomocou neekologického spaľovania alebo skládkovania.

Ing. Lukáš Tóth verí, že cena TOP Študentská osobnosť Slovenska mu pomôže spopularizovať jeho výskum v očiach verejnosti. „Väčšina ľudí totiž netuší, že výskumy tohto druhu prebiehajú a sú dôležité pre ekológiu,“ hovorí.

Vo svojom výskume stále pokračuje. „Pri spracovaní odpadu s využitím plazmových reaktorov vznikajú okrem vodíka aj iné plyny, ktoré by mohli kontaminovať metalhydridové zliatiny slúžiace na separáciu vodíka, čím by tieto zliatiny stratili svoje vlastnosti. Preto potrebujeme vyvinúť technológiu tak, aby sme zabránili ich degradácii a zároveň získali čo najlepšie výťažky vodíka z tohto plynu s využitím čo najmenšieho množstva energie. Takže stále sme vo fáze experimentálneho vývoja, ale dúfam, že budeme postupovať čím ďalej, tým rýchlejšie, lebo pandémia náš výskum spomaľuje.“

Symbol domu z trávy - koncept zeleného bývania. Zdroj: iStockphoto.com

Mladý vedec vysvetľuje, že pre bezpečnosť v súvislosti s epidemiologickou situáciou je obmedzená nielen spolupráca s kolegami, ale aj výroba potrebných dielov a tým pádom tiež ich dodávka.

Verme, že to už nebude trvať dlho a výskum, ktorý je taký potrebný práve pre svoju ekologickú stránku, bude môcť pokračovať potrebných tempom.

Víťazi ostatných kategórií súťaže Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020:

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline,
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach, ktorý je zároveň Absolútnym víťazom a TOP Študentskou osobnosťou,
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach,
4. Lekárske vedy: Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave,
5. Farmácia: Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave,
6. Prírodné vedy, chémia: Mgr. Hemen Sendi, Ústav Zoológie SAV v Bratislave,
7. Stavebníctvo, architektúra: Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave,
8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre,
9. Filozofia, politológia, sociológia, história: Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave,
10. Právo: JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach,
11. Kultúra, umenie: Mgr. art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave,
12. Ekonómia: Cena J&T Banky v kategórii ekonómia Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave,
13. Šport: Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave.

Špeciálne ceny: 

Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore: Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť: Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0): Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach.

Vyhlasovateľom súťaže TOP Študentská osobnosť Slovenska je Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International. Nad projektom prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Garantmi projektu sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Zdroj: Študentská osobnosť Slovenska (studentskaosobnost.sk)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky