Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový úspech slovenského mosta

VEDA NA DOSAH

Ocenených bolo len päť mostov z celého sveta.

Zástupcovia firiem spolupracujúcich na projekte a realizácii mosta po prevzatí ocenenia. Nomináciu podával a cenu prevzal generálny projektant, Dopravoprojekt a.s.

V dňoch 12. až 16. júna 2022 sa v nórskom hlavnom meste Oslo konal 6. medzinárodný kongres svetovej organizácie fib. V rámci tohto kongresu sa raz za štyri roky oceňujú tie najzaujímavejšie betónové konštrukcie z celého sveta, pričom pre Slovensko bol tohtoročný kongres mimoriadne úspešný.

Významným míľnikom pre našu slovenskú komunitu betonárov bola nominácia až dvoch zaujímavých stavieb zo Slovenska, a to konkrétne Nosickej estakády a mosta ponad veslársku dráhu, postaveného v rámci obchvatu Bratislavy D4.

Veľkým úspechom bolo ocenenie special mention, ktoré získal bratislavský most. Celkovo bolo ocenených len päť mostov z celého sveta, dokončených v rokoch 2018 až 2022, pričom ďalšími ocenenými mostami boli mosty v Španielsku, Nemecku, Francúzsku a Japonsku. Takéto vyznamenanie zatiaľ žiadny betónový most na Slovensku nikdy nezískal.

Podarilo sa teda i v takej malej krajine, akou je Slovensko, realizovať most svetovej úrovne, na čo môžu byť právom hrdí všetci, ktorí sa na ňom spolupodieľali. Išlo o veľký medzinárodný projekt, ktorý projekčne zastrešila firma Dopravoprojekt, a. s. Jej zástupcovia si cenu osobne prevzali počas slávnostného galavečera a projekt bol predstavený i formou krátkej prezentácie. Obe nominované mostné stavby sa zároveň dostali do špeciálneho bulletinu, ktorý bol pri tejto príležitosti vydaný.

Na projekte mosta sa nepriamo podieľala aj Katedra betónových konštrukcií a mostov zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá pod vedením profesora Jaroslava Halvonika priebežne vypracovávala audit statiky mosta a konštrukčných detailov.

Víťazný most bol na katedre riešený aj v rámci diplomovej práce inžinierky Ľudmily Kormošovej. Nomináciu mosta organizačne zabezpečoval docent Peter Paulík, ktorý je prezidentom Slovenského národného komitétu fib a ktorý sa na kongrese v Osle aj osobne zúčastnil.

Vďaka tomuto svetovému oceneniu sa nám opäť raz podarilo spropagovať prácu našich odborníkov a posilniť dobré meno našej malej krajiny v odborných kruhoch.

Zdroj: TS STU
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky