Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavili sa zaujímavé osobnosti súčasnej architektúry a dizajnu

VEDA NA DOSAH

Alena Šrámková

Prednáškové podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha do roku 2002. To je Clubovka, ktorá bola súčasťou tohoročného podujatia Dni architektúry a dizajnu (DAAD) Bratislava, konajúceho sa 27. 5. až 3. 6. 2018. Založila ju architektka Tatiana Kollarová s cieľom vytvoriť neformálnu platformu na stretnutia so zaujímavými osobnosťami súčasnej architektúry a dizajnu. Zmyslom Clubovky je predstaviť ich bohatý život, vymeniť si názory, poznatky, viesť podnetné klubové debaty.

V rámci pásma PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ARCHITEKTÚRY sa uskutočnilo premietanie dokumentu o českej architektke Alene Šrámkovej. Ide o špičkovú českú architektku označovanú za prvú dámu českej architektúry. Narodila sa v Prahe, ale mladosť strávila na Slovensku, kde absolvovala aj štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Študovala tiež na Akadémií výtvarných umení v Prahe. Je autorkou a spoluautorkou významných stavieb, predovšetkým slávnej budovy ČKD v Prahe na Můstku či odbavovacej haly Hlavního nádraží. Medzi ďalšie práce patrí Kultúrne centrum Lužiny (s Ladislavem Lábusem), Hypobanka na Náměstí Republiky, lávka v Holešovicích, dom s opatrovateľskou službou v Horažďovicích, Tyršův most v Přerově, sladovňa v Olomouci či budova Fakulty architektúry ČVUT v Dejvicích. Podpísala sa tiež pod návrhy viacerých hotelov či reštaurácii v Čechách. Jej domy sú postavené na jednoduchosti a striedmosti, ale hovorí z nich pravdivosť a pokora. V roku 1992 založila ateliér Šrámková architekti. Okrem práce v ateliéri vyučuje na Českom vysokom učení technickom v Prahe. A. Šramková v roku 1994 získala Cenu osobnosti českej architektúry. V roku 2007 získala medailu Za zásluhy a Poctu Českej komory architektov. V roku 2010 si prevzala aj cenu českého ministerstva kultúry za prínos v oblasti architektúry.

Medzi ďalšie zaujímavé osobnosti patrili nemeckí architekti TOPOTEK 1, ktorí sú na mape ateliérov krajinnej architektúry už od roku 1996. Za zrodom aj dobrým menom stojí jeden zo zakladateľov, Martin Rein-Cano (1967). Azda najviac publicity získali v súvislosti s verejným priestorom Superkilen v Kodani, na ktorom spolupracovali s ateliérom BIG a s umeleckým štúdiom Superflex. TOPOTEK 1 sa sami opisujú ako cestovatelia v interdisciplinárnej oblasti, kde sa architektúra, mestský dizajn, umenie a hudba prelínajú s rôznorodými typológiami a mierkami. Ťažiskom práce je navrhovanie verejného priestoru, ktorý vnímajú ako možnosť na vyjadrenie jednotlivca i spoločnosti. Ku kľúčovým stratégiám tvorby patrí hybridizácia tém, transformácia rozmanitých dizajnových prvkov a scénografický prístup k inscenovaniu prostredia. Konfliktné stránky miesta chápu ako pravú podstatu jeho identity. Ich projekty sa vyznačujú citlivosťou voči aktuálnym globálnym procesom v spoločnosti vrátane migračnej krízy a multikulturalizmu.

Lákadlom bol tiež KKKD (Koncept Krajiny Kultúrne Dedičnej) – architekti Samuel Netočný – Poprad/Slovensko a Vojtěch Jemelka – Olomouc/Česko. Štúdia v Brne, Brightone a vo Viedni umožnili Samuelovi Netočnému obsiahnuť celú šírku oblasti architektúry. Brnenská univerzita sa zameriava na technickú stránku stavania. Brightonská škola otvára koncepčné myslenie a Akadémia výtvarných umení vo Viedni sa snaží zasadiť architektúru do širšieho politického, ekonomického a sociálneho kontextu. Popri štúdiu spoločne s priateľom a kolegom Vojtěchom Jemelkom sformulovali programový manifest lokalizmu a pod značkou KKKD (Koncept krajiny kultúrne dedičnej) rešeršujú ľudovú architektúru. Preferujú pragmatickoromantický pohľad a zameriavajú sa na hľadanie funkčných princípov architektúry bez architektov. Sú presvedčení, že estetická kvalita týchto stavieb vzniká cieleným výberom konštrukčných detailov, citlivom umiestnení stavby vzhľadom na prírodné pomery a využívaním poznatkov dedených po generácie. Popri tom dopĺňajú krajinu drobnými sakrálnymi objektmi.

V neposlednom rade spomeňme slovenského architekta Petra Jurkoviča (JRKVC). Začínal v ateliéri RAUM a v pozoruhodnom autorskom ťažení pokračoval v silnej zostave ateliéru GUTGUT. Vlastnú značku JRKVC buduje od roku 2013. Na Fakulte architektúry VUT v Brne si v roku 2016 preveril aj svoje pedagogické vlohy. Zoznam ocenení a nominácií získaných v kolektíve, ale aj samostatne je už pomerne dlhý. Z nedávnych trofejí si určite treba zapamätať CE·ZA·Ara 2017 za rekonštrukciu bytu v kláštore v Trnave alebo CE·ZA·RAa 2014 za rodinný dom IST v Čunove, ako aj za rekonštrukciu paneláku v Rimavskej Sobote (obe diela spoločne s GUTGUT). V roku 2015 bol adeptom na Krištáľové krídlo. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne rezidenčnej architektúre a dizajnu. Neustále hľadá krehkú rovnováhu medzi formou a obsahom. Významnou súčasťou jeho architektonickej identity je klasický fyzický model. Fotí a na internetovej stránke má aj blog, ktorý je neobyčajnou sondou do hlbín architektovej duše.

Peter Jurkovič (JRKVC)

Hlavní hosťami festivalu DAAD sa stali osobnosti predstavené v rámci podujatia PRVÁ LIGA. Organizátori ich označujú za extra triedu, architektov a dizajnérov, ktorí sú významnými aktérmi súčasnej európskej scény. Autorské prezentácie sa konali večer po 19tej hodine a boli určené širokej verejnosti.

Tina Saaby (Dánsko)Napríklad Tina Saaby (Dánsko) ako hlavná architektka Kodane systematicky presadzuje funkčné architektonické a urbanistické stratégie na dosiahnutie udržateľnosti prívetivého mestského života. Spoluvytvára vízie a nariadenia programu, ktorý neustále bdie nad architektonickou kvalitou Kodane. Pritom vždy myslí predovšetkým na spoločenstvo ľudí, ktorí toto mesto tvoria. Vyštudovala na Fakulte architektúry, na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení. Niekoľko rokov pôsobila ako architektka a spolumajiteľka architektonického ateliéru Witraz Architects v Kodani a tiež ako viceprezidentka Asociácie dánskych architektov. V súčasnosti je hosťujúcou profesorkou na Univerzite v Sheffielde a externým pedagógom na univerzitách v Roskilde, v Kodani a na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení pre architektúru, dizajn a pamiatkovú ochranu. Tým rad jej významných funkcií nekončí, no najdôležitejšia je jej aktuálna práca v pozícii hlavnej architektky, ktorú vykonáva od septembra 2010. Kodaň sa aj jej zásluhou stala držiteľom európskeho ocenenia za urbanistický rozvoj mesta – City of the Year 2017.

ASH SAKULA ARCHITECTSASH SAKULA ARCHITECTS – to sú architekti z Londýna/Veľká Británia. Ash Sakula je počtom osadenstva malé architektonické štúdio s prekvapivo úspešnou bilanciou významných ocenení. Hovorí sa o nich ako o majstroch v prepájaní architektúry a komunitného života, ich diela sa vyznačujú všestrannou udržateľnosťou a zaujímavým výberom materiálov s lokálnymi väzbami. Typickou črtou ich tvorby je istá jadrnosť až naturálnosť, aká zvykne vyžarovať napríklad z ručných prác. Aj vďaka tejto esencii ich projekty bývania patria medzi užívateľsky mimoriadne prívetivé. Štúdio vzniklo v roku 1996 a názov nesie mená oboch zakladateľov – Cany Ash a Roberta Sakulu. Oboch spája záujem o kultúrne ukotvené projekty urbánneho rozvoja s podporou participačných postupov a občianskych iniciatív.

Predstavili sa aj slovinskí architekti OFIS ARCHITECTS. Špela Videčnik je spoluzakladateľka svetoznámeho architektonického štúdia OFIS architects, ktoré vedie s architektom Rokom Omanom. K ich najvýznamnejším projektom patrí futbalový štadión v Maribore a bieloruskom Borisove, študentské internáty Basket Apartments v Paríži, ale aj výnimočné útulne na hrebeňoch hôr. V Bratislave pracuje na fasáde kancelárskej budovy, ktorá je súčasťou projektu EINPARK OFFICES spoločnosti Corwin. Za svoje práce získali množstvo prestížnych ocenení vrátane niekoľkých nominácií na Mies van der Rohe Awards a ceny Mladý architekt roka, ktorú udeľujú v Londýne. Vyštudovala architektúru v Ľubľane a Londýne, v súčasnosti aj sama učí študentov na Harvardovej univerzite.

OFIS ARCHITECTS

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Zámerom festivalu je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu. Veľké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie napádajú všetky predsudky na poli myslenia.

Cieľom je sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom, priblížiť ich smerovanie; predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií, prezentácii a zaujímavých podujatí; stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu, ale aj vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne či propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti, zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.

DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách – Viedni, Prahe, Budapešti či Londýne verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike. Ide o jedinečný projekt tohto druhu v SR.

 

Informačný a foto zdroj: http://www.daad.sk/o_daad.htm

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky