Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovácie v stavebníctve – to je projekt INNCON

VEDA NA DOSAH

projekt INNCON

Projekt prináša inovácie v oblasti stavebníctva pre zefektívnenie a skvalitnenie technologických postupov, čím zákazník získa časovú a finančnú úsporu. Hlavným vývojovým produktom je inovatívna stavebná doska Comfywarm. Ide o dosku so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktorá súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu funkciu. Použitím dosky Comfywarm zákazník dosiahne komfortné vnútorné teplo, ktoré je v porovnaní s tradičným spôsobom vykurovania zrealizované rýchlejšie a lacnejšie, keďže montáž dosky a realizácia vykurovania je zhotovená v jednom kroku. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nielen pri inovatívnych doskách Comfywarm, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov či zateplených fasádach. 

Hovoríme o projekte Innovative Construction (INNCON), ktorý sa dostal do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE v rámci 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Finále súťaže inovatívnych nápadov organizovala 7. novembra 2017 Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA). Súťažiace start-upy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. Pri tejto príležitosti sme oslovili Ing. Dominika Dubeckého a požiadali ho o rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako vznikla myšlienka pustiť sa do takéhoto projektu?

D. DUBECKÝ: Myšlienka pustiť sa do start-up projektu INNCON vznikala postupne. Už dávno som mal túžbu vytvoriť niečo nové, inovatívne, čo by ľuďom uľahčilo život a prinieslo nejaký osoh. Nápadov bolo viacero, samozrejme nie všetky sa dali hneď zrealizovať. Počas druhého stupňa štúdia na Stavebnej Fakulte TUKE som sa v rámci diplomovej práce venoval výskumu horečnatej (ľudovo horčíkovej) dosky vytvorenej z domácich zdrojov. Počas výskumu a analýzy som sa začal venovať aj sendvičovým panelom, tzv. SIP. Ich podstatu tvoria dve nosné dosky (napríklad horečnaté), medzi ktorými je umiestnená izolácia. Pri použití týchto panelov nemôže v zásade dôjsť k rozsiahlejšiemu narušeniu ani jednej z nosných dosiek. Preto som začal uvažovať nad spôsobom, ako v prípade potreby dodatočne vytvárať otvory, resp. kanály, vo vnútri hotovej steny bez porušenia povrchu konštrukcie. Prišiel som s nápadom zariadenia na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) v konštrukcii, ktoré je v súčasnosti chránené platným úžitkovým vzorom. Následne som systém SIP chcel ešte vylepšiť a doplniť aj systém vykurovania do jednotlivých panelov. Vtedy som prišiel s ďalším nápadom, aby jedna z dosiek bola taká, ktorá dokáže zároveň plniť aj vykurovaciu funkciu. Táto doska je v súčasnosti taktiež chránená platným úžitkovým vzorom. Medzi tým som nastúpil na doktorandské štúdium SvF TUKE a začal som sa týmto veciam venovať v rámci štúdia ešte viac. Po prvotných testoch so zariadením a s inovatívnou doskou som sa preto rozhodol pre ďalší krok, ktorým je presadenie týchto nápadov na trhu. Za najvhodnejší začiatok som považoval práve vydať sa na cestu svojho start-upu.

S. C.: Čo má váš projekt riešiť?

D. DUBECKÝ: Ako som uviedol, projekt rieši inovatívne dosky so zabudovaným vykurovaním a zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie. Inovatívna doska je hlavný vývojový produkt projektu INNCON. Ide o dosku so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktorá súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu funkciu. Použitím tejto dosky zákazník dosiahne komfortné vnútorné teplo, ktoré je v porovnaní s tradičným spôsobom vykurovania zrealizované rýchlejšie a lacnejšie, keďže montáž dosky a realizácia vykurovania je zhotovená v jednom kroku. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) v izolácií (polystyréne) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nielen pri inovatívnych doskách, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov či zateplených fasádach.

S. C.: Vysvetlite nám, ako má princíp fungovať?

D. DUBECKÝ: Inovatívne dosky pozostávajú z troch základných vrstiev. Princíp spočíva v zovretí infračervenej vykurovacej fólie medzi dve stavebné dosky, čím vznikne jedna inovatívna doska. Tieto dosky je možné zabudovať do podlahy, stropu, prípadne stien, alebo je možné ich využiť ako dosku pre vytvorenie tzv. SIP panelov. Jednotlivé dosky sa pri zabudovaní jednoducho prepoja, čím vznikne zároveň aj vykurovací systém.

Zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) pozostáva z minimálne dvoch jednotiek – pohybová a taviaca. Posúvaním pohybovej jednotky po povrchu konštrukcie sa ovláda taviaca jednotka, ktorá je vložená vo vnútri konštrukcií a tavením vytvára v izolácií (polystyréne) otvor, resp. kanál. Spolupôsobenie medzi pohybovou a tavnou jednotkou je zabezpečené pomocou sústavy magnetov.

S. C.: Pre koho je vaše riešenie určené, resp. čomu má pomôcť?

D. DUBECKÝ: Naše produkty sú určené najmä pre tých, ktorí realizujú bytové stavby (svojpomocne alebo prostredníctvom stavebných spoločností), keďže využitie našich produktov je zamerané pre stavebníctvo. Hlavným prínosom je zjednodušenie a urýchlenie stavebných procesov, pričom sa zníži nielen množstvo ľudskej práce, ale aj náklady. Výsledkom je rýchlejšia a lacnejšia realizácia jednotlivých stavebných procesov. Pri využití inovatívnych dosiek je realizácia vykurovania zhotovená spolu s realizáciou dosiek, čím sa zníži na stavbe množstvo činnosti. Pri využití zariadenia na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) nie je potrebné realizovať drážky ako pri štandardných postupoch, čím sa taktiež zníži množstvo procesov na stavbe. V neposlednom rade je možné vytvárať kanály v izolácií (polystyréne) aj tam, kde by to ináč z technologických alebo statických dôvodov nebolo možné.

S. C.: Na čom treba v rámci vášho projektu ďalej pracovať? Čo treba dotiahnuť?

D. DUBECKÝ: V súčasnosti sa zameriavame hlavne na vývoj a skúšky spomínaných produktov, keďže momentálne máme zrealizované prvé prototypy, ktoré treba ešte vyladiť. Následne bude potrebné začať s procesom zavádzania nového výrobku na trh.

S. C.: Čo bolo na vašom projekte najťažšie? Čo naopak išlo hladko?

D. DUBECKÝ: Pomerne hladko prebiehal vznik myšlienky. Keďže sa rád venujem inováciám, s nápadmi nebol až taký problém. Samozrejme s črtajúcimi sa kontúrami projektu a s realizáciou prvých prototypov aj tu vznikali komplikácie tak ako pri každom projekte. Za jednu z najťažších vecí na projekte považujem práve voľbu vhodných postupov, materiálov a technológií pri príprave prototypov.

S. C.: Čo očakávate od pobytu v Startup centre TUKE?

D. DUBECKÝ: Od pobytu v Startup centre TUKE očakávam možnosť využiť univerzitné laboratória, keďže vývoj produktov je odkázaný na laboratórne skúšky. V neposlednom rade je to aj mentorská pomoc, pretože ide o riadenie projektu averím, že raz aj riadenie spoločnosti. Vedieť sa správne zorientovať na trhu nie je jednoduché. Taktiež je dôležitá aj ochrana duševného vlastníctva, ktorú je potrebné rozšíriť.

************************************************

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB. Dňa 7. novembra 2017 sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Do finále postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených.

O postupujúcich start-upoch do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a. s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI SR, Odbor transferu technológií), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ing. Dominik Dubecký

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky