Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa bude podieľať na riešení bezpečnosti jadrovej energetiky na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Spolupráca s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky bude spočívať aj vo výskumnej a vývojovej činnosti študentov.

Ilustrácia elektrární. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustrácia elektrární. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave bude spolupracovať s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární na Slovensku. Zaviazali sa k tomu v memorande, ktoré v pondelok 22. augusta podpísali rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková.

Projekt by sa mal zamerať na výskum nových typov jadrového paliva, využiteľného v reaktoroch typu VVER 440, ktoré vyrábajú elektrickú energiu v jadrových elektrárňach v Mochovciach i Jaslovských Bohuniciach. Mal by výrazne prispieť k bezpečnosti, stabilite energetiky a hospodárstva Slovenskej republiky.

Bohatá spolupráca

STU a ÚJD SR plánujú spolupracovať najmä pri vzájomných konzultáciách, v poskytovaní nezávislých expertíz, analýz, metodickej podpory, testovaní materiálov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, takisto v možnosti výroby a kontroly súčiastok, poskytnutia a analýzy dizajnovej i povrchovej úpravy materiálov v oblasti jadrovej bezpečnosti či spoločnej vedeckovýskumnej činnosti odborníkov strán memoranda na úrovni medzinárodných i národných projektov.
Dôležitá forma spolupráce bude spočívať tiež vo výskumnej a vývojovej činnosti študentov a doktorandov STU vrátane možnosti pôsobenia zamestnancov ÚJD SR ako konzultantov špecialistov pri ich prácach a tiež v oblasti stáží študentov v ÚJD SR.

„Naša univerzita disponuje sofistikovanými výskumnými a vývojovými pracoviskami a vysokokvalifikovanými odborníkmi, ktorí môžu byť efektívne nápomocní pri výskume materiálov vhodných pre bezpečnosť jadrovej energetiky na Slovensku. Preto verím v obojstranne prospešnú spoluprácu,“ povedal na margo podpisu Memoranda o spolupráci rektor STU Oliver Moravčík.

rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková

Rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková. Zdroj: STU

Teória a prax v jednom

„ÚJD SR si uvedomuje potrebu podpory akademického sektora a jeho previazania s praxou. Vzájomná spolupráca prinesie jednak synergiu v získavaní a využívaní teoretických aj praktických poznatkov pri riešení otázok v pôsobnosti ÚJD SR, predovšetkým v oblasti výskumu vlastností špeciálnych materiálov, a tiež podporu vzdelávacieho procesu univerzity formou konzultácií študentov so zamestnancami ÚJD SR či možnosťou odbornej praxe,“ konštatovala predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková.

„Som presvedčený, že snaha rozvíjať spoluprácu na oboch stranách naberie potrebnú dynamiku a už onedlho uvidíme výsledky spolupráce na študentskej, vedeckovýskumnej alebo odbornej úrovni, v spolupráci s FEI alebo MTF STU, ktoré k tomu predurčuje moderná infraštruktúra potrebná tak pre analýzu materiálov v jadrovej energetiky, ako aj pre ich výrobu či testovanie. Verím, že v krátkom čase sa nám podarí iniciovať za pomoci vlády SR a tretieho partnera spoločný projekt v téme jadrovej energetiky, zameraný na zvyšovanie kompetencií a najmä na palivové zabezpečenie prevádzky našich reaktorov, kde je nateraz potenciálnym rizikom silná závislosť od jedného dodávateľa z Ruskej federácie,“ dodáva Maximilián Strémy, prorektor STU pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax.

Zdroj: TS STU

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky