Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Okuliare, ktoré pomáhajú vyrábať solárnu energiu? Dá sa to

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / okuliare

Okuliare so špeciálnymi funkčnými vlastnosťami ako napríklad luminiscenčné, sorpčné alebo elektrické vyvíja tím expertov v rámci zmodernizovaného Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály (CEKSiM).

Centrum spadajúce pod záštitu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa najnovšie zameriava na špičkové výskumné projekty v oblasti okuliarov – bolo pretvorené na Centrum prefunkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass). Cieľom je z bežných okuliarov, resp. konvenčných skiel vytvoriť modifikácie ich terajších vlastností a prideľovanie nových funkcionalít s uplatnením napr. v energetickom, automobilovom priemysle, ako aj v zdravotnej starostlivosti. Medzi nimi by mali byť napríklad aj funkcionalita odrazu a antireflexnej vrstvy pre výrobu solárnej energie a optoelektronické aplikácie, zvýšenie pevnosti skla, čím sa zamedzí korózia a odpor komerčne vyrábaných skiel, samočistenie či antibakteriálne nátery okuliarov pre lekárske aplikácie, vrátane ovplyvňovania, resp. zosilnenia bioaktivity. 

Predmetom výskumu je taktiež využitie odpadových materiálov na výrobu skiel a sklokeramických materiálov s vysokou pridanou hodnotou. Oficiálny začiatok projektu bol stanovený na začiatok marca 2017, kedy prebehlo prvé stretnutie na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Hlavným koordinátorom projektu je prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a súčasne vedúci pracoviska CEKSiM. Partnermi sú renomované európske inštitúcie pod vedením uznávaných osobností v oblasti sklárskeho výskumu: prof. Enrico Bernardo z Univerzity v Padove (Taliansko); prof. Aldo Boccaccini z Inštitútu biomateriálov z Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene, Nemecko; prof. Alicia Durán z Inštitútu skla a keramiky Španielskeho národného výskumného centra a prof. Lothar Wondraczek z Otto-Schott inštitútu Univerzity Fridricha Schillera v Jene, Nemecko.

Centrum je riešené ako spoločný podnik všetkých zúčastnených inštitúcií, v rámci toho prebieha tvorba a formovanie koordinačných a riadiacich štruktúr, modernizácia výskumnej infraštruktúry, rozšírenie osobných kapacít existujúceho centra do úrovne uľahčujúcej dosiahnutie kritického množstva pre výskumno-vývojové aktivity s osobitným zreteľom na najímanie vysoko kvalitných výskumných pracovníkov a technikov zo zahraničia, s cieľom prípravy kreatívneho medzinárodného prostredia a vytvorenia úzkych vzťahov s regionálnym a európskym sklárskym priemyslom.

ilustračné foto / sklo

V rámci projektu je tiež nutné vybudovanie výmenného programu študentov a výskumných pracovníkov pre prístup k výskumným zariadeniam všetkých partnerov, ale aj stavba, rekonštrukcia a úprava priestorov, vrátane kreovania požadovanej výskumnej infraštruktúry, rovnako tak dokončenie priebežných školení slovenských odborníkov na moderných výskumných zariadeniach kvôli prenosu znalostí či dosiahnutie finančnej sebestačnosti centra.

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ambíciou tímu v koordinácii s partnermi je postupne povýšiť FunGLASS Centrum na úroveň uznávaných vedeckých a inovatívnych lídrov v oblasti jeho výskumného zamerania. Získanie postu akceptovaného pracoviska v medzinárodnom meradle je v zmysle navrhovaného plánu založené nielen na intenzívnych výskumných aktivitách, ale i na aktivitách, ktoré takúto vysoko profesionálnu činnosť podmieňujú, t. j. vybudovaní základných riadiacich štruktúr, vybudovaní a rekonštrukcii priestorov, obstaraní technickej infraštruktúry a v neposlednom rade i aktívnej personálnej politike. Postupné budovanie Centra predpokladá vytvorenie 44 nových pracovných miest pre vysokokvalifikovaných výskumníkov a administratívny personál.

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá je jedným z úspešných projektov európskeho rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci dvojfázovej výzvy Widespread: Teaming „Šírenie excelencie a podpora účasti“.

Etablovanie excelentného Centra na TnUAD podporujú i regionálni, resp. národní výrobcovia skla ako napr. RONA Lednické Rovne, Vetropack Nemšová alebo Johns Manville Trnava, s ktorými súčasný CEKSiM dlhodobo spolupracuje. Podporu vzniku centra FunGlass vyjadrili aj profesijné zväzy – Slovenská sklárska spoločnosť, Zväz sklárskeho priemyslu SR, Česká sklárska spoločnosť a Medzinárodná sklárska komisia (ICG), ktorá združuje 33 národných zväzov a organizácií v oblasti výskumu a technológie spracovania skla z celého sveta.

 

Informácie poskytlo: Tlačové oddelenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky