Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Funguje svet nanočastíc rovnako ako svet okolo nás?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: zlato; Pixabay.com /Stevebidmead/

Svet okolo nás je plný farieb,  no farba často nezávisí len od použitého materiálu či farbiva. Nanočastice sa nesprávajú vždy tak, ako sa od nich očakáva. Navštívte na interaktívnej výstave Veda netradične stánok „Spoznajme nanosvet“ a zoznámte sa so svetom nanočastíc.

Myslíte si, že vaše vedomosti o farbách sú dostatočné? Dokážete rozoznať zlato od grafitu? Možno to nemusí byť až také jednoznačné. „Venujeme sa skúmaniu nanočastíc a nanomateriálov. Snažíme sa pochopiť ich správanie a vlastnosti. Tie nemusia byť vždy rovnaké ako pozorujeme pri objektoch v bežnej veľkosti. Napríklad zlato je vždy žlté. Je to kvôli tomu, že zlato pohlcuje zo slnečného žiarenia niektoré vlnové dĺžky (farby) a iné odráža naspäť. Vieme ho mierne zafarbiť rôznymi prímesami a zmeniť tak farby, ktoré absorbuje. Keď však z čistého zlata pripravíme nanočastice, je vždy žlté? V nanosvete sa prejavujú kvantové efekty, ktoré často nečakane menia vlastnosti. Zlato už nebude absorbovať farby, aké by sme očakávali a farba sa preto zmení. A čo keď nanočastice usporiadame do rôznych štruktúr? Nanomateriál má iné vlastnosti aj v závislosti od toho, aký spôsobom sú atómy poukladané v nanočastici. V našom stánku sa môžete presvedčiť na vlastné oči, že kvantové javy prinášajú nečakané výsledky,“ vysvetľuje Michal Bodík z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.

Asi všetci vieme, že nanočastice nie je možné vidieť voľným okom. Ako ale potom odmeriame ich veľkosť? Pozorovať nanočastice nie je jednoduché. A ich štruktúru už vôbec nie. „Príďte sa presvedčiť, že na meranie veľkosti nanočastíc nepotrebujete mikroskop. Naše zariadenie dokáže pomocou svetla merať veľkosť aj štruktúru tam, kde aj lupa zlyháva. Na určovanie veľkostí používame röntgenové žiarenie. Jeho vlnová dĺžka je blízka veľkosti častíc, ktoré skúmame, a preto je pomocou neho možné určovať veľkosť a aj štruktúru nanomateriálov. Odraz röntgenových lúčov od nanočastíc a ich následná vzájomná interakcia nám povie veľa o skúmanom nanomateriále. Pripravili sme si zariadenie, ktoré, podobne ako röntgen pre nanočastice, skúma malé objekty pomocou lasera. V našom stánku sa môžete pozrieť na takýto odraz laserového lúča na rôznych objektoch, napr. na gitarovej strune. Struna má na sebe jemné vinutie, na ktorom dochádza k odrazu laserového lúča. Túto štruktúru potom vieme pozorovať a aj merať“, pozýva  Michal Bodík.

Každý už asi dobré pozná svet okolo nás. Jablko nikdy nepadá ďaleko od stromu a vždy iba smerom dole, gravitácia funguje. Vtáci lietajú vysoko v oblakoch, aerodynamika tiež. Na lúku svieti slnko a tráva je zelená, chlorofyl farbí. Ale poznáme svet aj keď je všetko zrazu menšie? Platia naše pozorovania aj v prípade ak sa jedná o nanosvet? Vo svete nanorozmerov nie je všetko vždy úplne tak, ako by človek očakával.

*********************

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pripravuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich nepoznáte. Interaktívna výstava o vede a technike „Veda netradične“ sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2018 v priestoroch výstaviska INCHEBA v Hale A0. Oba dni budú brány výstaviska otvorené v čase od 9.00 do 19.00 hod. Vstup na podujatie bude umožnený so vstupenkou na Bibliotéku.

 

Informácie poskytol: Michal Bodík, Fyzikálny ústav SAV

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Stevebidmead/

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky