Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Motto TVT 2014: Spájame sa pre vedu a techniku

VEDA NA DOSAH

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler v úvodnom príhovore povedal: „Rok 2014 je rok začiatkov, nakoľko vstupujeme do druhej dekády organizovania celoslovensky a možno povedať aj celosvetovo úspešného podujatia, ktorým je Týždeň vedy a techniky v dňoch 10. – 16. novembra 2014.

Tento rok sa v rámci Týždňa vedy a techniky budú konať niektoré podujatia po prvýkrát a dúfam, že si nájdu obľubu širokého publika. Viem si predstaviť, že podujatie „Interaktívne vedecké prezentácie“ zaujme nielen našich najmenších bádateľov, ale aj dospelých svojou atraktívnou a pútavou ukážkou.

Jedným z hlavných podujatí počas tohto týždňa je Národná konferencia pod názvom „IKT a internetová ekonomika v kontexte vedy a techniky pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti“, s cieľom poskytnúť priestor na diskusiu k podpore výskumu, vývoja a inovácií, ako základného predpokladu zlepšenia kvality života a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska. Spájanie krajín dunajského regiónu priblíži workshop na tému „Dunajská stratégia – spolupráca krajín“. Konferencia vyvrcholí odovzdaním Ceny za vedu a techniku za rok 2014, ktorá bude udelená osobnostiam vedy a techniky, vedecko-technickým tímom i mladým výskumníkom. Tým, čo si zaslúžia našu pozornosť, priazeň a podporu.

Okrem rôznych popularizačných podujatí, ktoré sa uskutočnia nielen v Centre vedecko- technických informácií, ale aj po celom Slovensku, sa môžeme tešiť na premiéru „Festivalu vedeckých filmov“, ktorý bude príjemným zakončením týždňa vedy. Široká verejnosť bude mať možnosť vidieť aj prácu našich vedcov naživo prostredníctvom Dní otvorených dverí, prednášok, seminárov či výstav, zorganizovaných niekoľkými desiatkami ústavov Slovenskej akadémie vied a univerzít, ktoré sú súčasťou viac ako 360 sprievodných podujatí organizovaných v rámci všetkých regiónov Slovenska.

Na Slovensku je dostatok mladých ľudí so záujmom o vedu a techniku a ich počet vďaka aj takýmto akciám rastie. Týždeň vedy je tu nielen pre vedcov, ale aj ako inšpirácia pre budúcich mladých výskumníkov a všetkých ľudí túžiacich po nových obzoroch, ktoré veda, technika a inovácie prinášajú.

Politická vôľa na podporu vedy, techniky a inovácií je nielen na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. S týmto súvisí úsilie našej vlády a príslušných ministerstiev o neľahkú prípravu širokej palety legislatívnych, systémových a organizačných zmien, ktoré treba v krátkej dobe dokončiť a na ktoré sa naše ministerstvo v tomto a budúcom roku bude zameriavať. Všetkým zainteresovaným prajem úspešné zvládnutie podujatia, zúčastneným bohaté, zaujímavé a inšpirujúce zážitky.“

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky 2014

S krátkymi príhovormi vystúpili: generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. Peter Fodrek, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zástupca Klubu 500 Ing. Martin Kele, prezident Zväzu výskumných organizácií neziskového sektora Ing. Peter Klamo, v zastúpení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s. riaditeľ externých vzťahov Michele Bologna.

Na slávnostnom otvorení TVT 2014 boli tiež prítomní: Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, Ing. Róbert Szabó, PhD., poradca generálneho riaditeľa, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV, Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR, pracovníci MŠVVaŠ SR, CVTI SR a ďalší.

Partneri TVT otvorili Týždeň vedy a techniky 2014 nie tradičným prestrihnutím pásky, ale naopak spojením pások, aby tak symbolicky podporili motto tohoročného 11. ročníka TVT 2014, a to: „Spájame sa pre vedu a techniku“. Vyjadrili tým myšlienku podujatia, že v partnerstvách je riešenie.

SR. Redhammer, J. Draxler a J. Turňa na výstave Veda netradične v CVTI SRymbolika myšlienky spájania sa pre vedu spočíva aj v tom, že sa všetky zainteresované inštitúcie vedy, výskumu a vývoja na celom území Slovenska v jednom týždni spojili v úsilí propagovať a popularizovať vedu, výskum a techniku smerom k verejnosti organizovaním najrôznejších podujatí, ktoré budú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Moderátorka PhDr. Zuzana Hajdu informovala o niektorých podujatiach v rámci TVT, na ktoré pozvala prítomných v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Súčasťou slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 bolo aj otvorenie interaktívnej výstavy pod názvom Veda netradične, ktorá sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v dňoch 10. a 11. 11. 2014 (v pondelok a utorok). Výstava osloví návštevníkov vedeckými exhibíciami, exponátmi a experimentami, ktoré spolu vytvoria extra zábavu s vedou a technikou.

Dňa 10. 11. 2014 o 13.00 hod. je na programe Vyhodnotenie výtvarnej a fotografickej súťaže na tému Ako veda a technika zmenila môj život?

V stredu 12. 11. 2014 sa bude konať konferencia pre odbornú verejnosť s názvom PopVaT Day 2014, zameraná na prezentáciu projektov a aktivít v oblasti popularizácie vedy a techniky.

Vo štvrtok 13. 11. 2014 sa uskutoční Národná konferencia pod záštitou MŠVVaŠ SR a popoludní bude slávnostné odovzdávanie cien za vedu a techniku vedcom a vedeckým kolektívom.

Slávnostné otvorenie TVT 2014 v CVTI SR v BratislaveV piatok 14. 11. 2014 návštevníkov CVTI SR čaká Piatok s fyzikou. Prednášky o fyzike pre stredoškolskú mládež sa začínajú o 9.00 hod. a pre širokú verejnosť o 17.00 hod. V dňoch 12. – 15. 11. 2014 sa koná 1. ročník Festivalu vedeckých filmov v Divadle Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 v Bratislave a od 1. do 13. 11. 2014 je v OC Avion Shopping palace prezentovaná výstava Wireless World – bezdrôtová komunikácia.
O transfere technológií sa dozvieme viac v dňoch 11. a 12. 11. 2014 v priestoroch hotela Saffron v Bratislave na podujatí TransTechBurza. Mladé vedecké talenty budú prezentovať svoje projekty v dňoch 13. – 15. 11. 2014 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v rámci Festivalu vedy a techniky, ktorého hlavným organizátorom je AMAVET.

Hlavným partnerom TVT 2014 sú Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny ENEL.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach TVT 2014 nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk

Spracovala: PhDr. Marta BartošovičováFoto: Ing. Alena Oravcová


CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky