Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci si zmerali svoje sily v programovaní

VEDA NA DOSAH

účastníci súťaže NAG

Tí najšikovnejší spomedzi mladých programátorov sa stretli v rámci súťaže PALMA junior, ktorá je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súperili v programovaní v jazykoch Imagine Logo a Python, pričom do súťaže sa mohli prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci.

Podujatie v rámci aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako partner projektu. Počas školského roka sa konali tri školské kolá, ktoré prebiehali on-line a finálové kolo, organizované formou krátkeho súťažného pobytu na pôde fakulty spolu so zážitkovými aktivitami pre súťažiacich. 

Počas troch hodín školského, resp. finálového kola mali súťažiaci možnosť (aj opakovane) zaslať svoje riešenia. Experti podieľajúci sa na tvorbe úloh bodovo ohodnotili každé odoslané riešenie súťažiacich. Po opravení všetkých riešení všetkých súťažných úloh boli zverejnené autorské riešenia spolu s komentármi k žiackym riešeniam. Na prezenčné finálové kolo boli pozvaní najúspešnejší súťažiaci z troch školských on-line kôl v danom školskom roku. V tomto roku to bolo 26 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Finálové kolo pozostávalo z dopoludňajšej súťažnej časti, kde finalisti riešili tri úlohy vo svojej súťažnej kategórii a popoludňajšej populárno-odbornej časti, ktorá prebiehala formou zážitkových hier zameraných na rozvoj matematického myslenia, tímovú spoluprácu, predstavivosť a tvorivosť žiakov. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach okrem toho pripravila v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie aj denný letný IT tábor. Ten sa konal v termíne od 17. júla a jeho slávnostné vyhodnotenie prebehlo 21. júla 2017. Žiaci druhého stupňa základných škôl tu mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi poznatkami v oblasti informatiky, matematiky či fyziky. Na programe bola aj práca s webovými stránkami, GPS systémom, aktivity v botanickej záhrade, ale aj chemické a fyzikálne pokusy. „Žiaci sa mohli venovať aj robotike a programovaniu v známych programovacích jazykoch. Spoznali zákutia Košíc prostredníctvom práce s GPS systémom. Vyrobili si tiež farebnú dúhu alebo roztancovali hrozienka pri netradičných experimentoch. Pri otázkach z fyziky si zostavili vlastnú expertnú skupinu a vytvorili plán vlastného výskumu. Odhalené tajomstvá budú následne prezentovať na vedeckej konferencii,“ priblížil RNDr. Róbert Hajduk, PhD. , garant pre popularizačné a mimoškolské aktivity projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Špeciálnym zavŕšením tohto letného IT tábora bolo jeho slávnostné vyhodnotenie za účasti zástupcov Košice IT Valley a IT asociácie Slovenska.

prostredie IMAGINE

Technická univerzita v Košiciach v rámci aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie organizovala súťaž NAG. Išlo už o 12. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2017). Jej cieľom je umožniť žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu Cisco. Súťaže sa mohol zúčastniť každý riadne zapísaný žiak školy zapojenej do tohto programu. Bola organizovaná v dvoch kolách: školské kolo a celoštátne kolo súťaže.

Žiaci si zmerali svoje sily v dvoch kategóriách: Kategória „HS3“ – súťaž družstiev stredných škôl, kde sa na prvom mieste umiestnila SOŠ Handlová v zastúpení Andrej Koberčík, Dušan Rus a Róbert Belanec. Ďalej to bola kategória „UNI“ – súťaž jednotlivcov –  stredoškolákov. Tu sa najlepším stal Andrej Koberčík zo SOŠ Handlová a potom v rámci „UNI“ – vysokoškoláci uspel Tomáš Boros zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Okrem teoretického (on-line testu) žiaci v rámci súťaže riešili aj praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tohtoročného celoštátneho kola 71 súťažiacich dňa 23. 6. 2017 v Košiciach riešilo aj on-line vedomostný test a praktickú úlohu.

 

súťaž PALMA JUNIOR

súťaž NAG

********************************************* 

Podujatie je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu a motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.  

Webová stránka národného projektu IT AKADÉMIA

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky