Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Buďte vďaka kurzu Aj Ty v IT Coding Club o krok bližšie k štipendiu na vysokej škole

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva uznáva kurzy AJ Ty v IT určené pre stredoškoláčky ako doplnkové vzdelávanie.

Zdroj: Aj Ty v IT

Zdroj: Aj Ty v IT

Počuli ste už o iniciatíve Študujem doma, Slovensko ma odmení? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s portálom vysokých škôl (portalvs.sk) umožňuje stredoškolským študentom a študentkám získať štipendium vo výške až 9000 eur počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia.

Ministerstvo školstva uznáva kurzy AJ Ty v IT ako doplnkové vzdelávanie, ktoré môže pomôcť študentkám získať štipendium na slovenskej vysokej škole. Vďaka certifikátu za Aj Ty v IT Coding Club sa šance na získanie štipendia zvýšia.

Pre koho je štipendium určené

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov,
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Ako môžete štipendium získať?

Pre získanie štipendia je potrebné podať žiadosť o štipendium, kde okrem iného vyplníte aj údaje o aktivitách, ktoré ste splnili. Umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe vašich doterajších výsledkov počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napríklad olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni, no i zapojenie sa do rôznych projektov alebo dobrovoľnícka práca.

Za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách, ktoré zastrešujú vybrané medzinárodne inštitúcie, ako aj viaceré organizácie pôsobiace na Slovensku, môžete získať body.

Medzi činnosti, za ktoré je možné získať body (započítavajúce sa do hodnotenia, na základe ktorého môže vzniknúť nárok na štipendium), patrí tiež absolvovanie kurzov od Aj Ty v IT, ktoré sú ukončené odovzdaním Certifikátu pre úspešné absolventky.

Ako vieš získať certifikát od Aj Ty v IT

Certifikát o úspešnom absolvovaní získate za kurzy pre stredoškoláčky, ktoré majú spravidla viac ako dve stretnutia. Na kurzoch získate hlbšie vedomosti z oblasti informatiky. Účastník môže taktiež nadobudnúť zručnosti tým, že pracuje na vlastnom projekte. Ak ste niektorý kurz Aj Ty v IT ukončený certifikátom už v minulosti absolvovali, body sa vám pripíšu, pretože ministerstvo uznáva certifikáty z kurzov absolvovaných za uplynulé 4 roky.

Termíny nových kurzov Aj Ty v IT Coding Clubs ukončené certifikátom sú:

Viac o Aj Ty v IT

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti, čo je tiež vyjadrené mottom: „Technology has no gender.” Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov cez kategóriu stredoškoláčok až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl.

V roku 2020 združenie získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.

Zdroj: Aj Ty v IT
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky