Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Web aplikácia, ktorá zjednoduší nábor zamestnancov a ušetrí náklady

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: hľadanie práce; Pixabay.com /mohamed_hassan/

Predstavte si, že predtým, ako sa budete uchádzať o pracovnú pozíciu v istej firme, pošlete jej krátke video alebo audio nahrávku ako prvý krok v rámci náborového procesu. Personalista bude mať možnosť spoznať vás bez komplikovaného a čas zaberajúceho mailovania či telefonovania. Následne dostane prepis hovoreného slova. Prípadne bude mať k dispozícii aj snímanie mimických bodov vašej tváre, aby zistil, v akom ste psychickom stave, či hovoríte pravdu alebo ste úprimný.

Také niečo sľubuje startup ETeam (E-TEAMBUILDER), ktorý sa zaoberá zjednodušením výberového procesu kandidátov na pracovnú pozíciu pomocou web aplikácie. Systém by mohli využívať najmenšie firmy, ktoré naberajú ľudí párkrát do roka, ale aj veľké korporátne spoločnosti, ktoré naberajú stovky zamestnancov. Jeho tvorcovia si kladú za cieľ zníženie času, ktorý HR zamestnanec vkladá do procesu výberu kandidáta.

Startup ETeam patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Aby mohli firmy ušetriť

„Projekt má slúžiť na zlepšenie automatizácie výberového procesu. Ide o prvotnú selekciu potenciálnych kandidátov formou video náboru, ktorý má nahradiť súčasný konzervatívny a zastaraný spôsob (mailovanie a telefonovanie),“ uviedol Denis Sedlák, realizátor projektu. Podobné softvéry už existujú, avšak tento by jeho tvorcovia radi obohatili o nové funkcie, ako už spomenutý prepis hovoreného slova uchádzača, inteligentné zoraďovanie či v budúcnosti plánované snímanie mimických bodov tváre.

„Chceme dosiahnuť ušetrenie nákladov firiem, a to hlavne sekcie ľudských zdrojov pre korporáty, personálne agentúry, zefektívniť výberový proces a v konečnom dôsledku znížiť fluktuáciu zamestnancov vo firmách.“

Realizátori projektu už majú pripravený business plán, stratégiu predaja aj prvotné logo. Momentálne pracujú na alfa verzii webovej platformy, pričom je takmer z dvoch tretín urobená. Všetko zatiaľ zabezpečujú svojpomocne. Tím troch ľudí sa stará o hladký priebeh realizácie projektu.

Projekt je v konzultačnej a testovacej fáze

Denis Sedlák tiež projekt priebežne konzultuje s viacerými firmami a odborníkmi, aby zozbierali čo najviac feedbackov a následne ich zapracovali do beta verzie.

„Je potrebné ešte doriešiť komplikované miesta z programátorského uhla pohľadu, následne produkt otestovať (je dohodnutá spolupráca s dvoma HR firmami). Predaj bude realizovaný cez rôzne kanály, hlavne online formou. V poslednom kvartáli roku 2019 by sme radi realizovali prvé predaje a zozbierali prvé dáta. Následne zistíme, čo ešte treba zapracovať a vyladiť.“

V najbližších mesiacoch dokonca plánujú realizátori projektu vytvoriť rôzne jazykové mutácie, a to slovensky, anglicky, francúzsky, nemecky.

Personalistika tu bude vždy

Aký je hlavný prínos tohto projektu pre prax, čo má priniesť verejnosti? Denis Sedlák uvádza, že personalistika je jedným z najstabilnejších odvetví.

„Ako viete, naberanie ľudí bude neoddeliteľnou súčasťou každej firmy v najbližších desaťročiach. Dokonca aj automatizácia výroby a procesov nám hrá do karát, nakoľko našou doménou sú práve kancelárske pozície. Preto by sme si radi čo najskôr upevnili miesto na trhu a prípadne rozšírili tím a expandovali.“

Tvorcovia projektu ETeam od pobytu v Startup centre TUKE očakávajú podporu a prípadnú pomoc, využitie siete kontaktov a posilnenie predaja. Denis Sedlák aktuálne pracuje v startup sfére pre nemenovaný VC fond.

„Snažíme sa minimalizovať riziká a samotný projekt je nastavený s prihliadnutím na jeho realizovateľnosť a následnú monetizáciu. V každom prípade som Technicomu vďačný za poskytnuté priestory a občasný mentoring a pevne verím, že si môžeme byť vzájomne prínosom a naučiť sa niečo jeden od druhého. Taktiež sa teším na spoluprácu a debatu s kolegami z ostatných startupov.“

Projekt ETeam vyhral špeciálnu cenu na Startup Weekend-e v Košiciach ako najzrealizovateľnejší projekt.

*********************************************

Ďalšie postupujúce projekty

Ostatné postupujúce projekty v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup! sú APONI, SmartMaintanance, SmartSenior, Human mind achievment, Gridium, Instant House Construction, Smart senzorická podložka, Košice hack token, Vápenný koks, SmartResquer, EcoBut a Revolution Square.

O postupujúcich startupoch rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE profesora Antona Čižmára. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie poskytol: Denis Sedlák

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /mohamed_hassan/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky