Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výstava Wireless World – bezdrôtový svet

VEDA NA DOSAH

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa koná v dňoch 1. 11. až 13. 11. 2014 v Bratislave, v obchodnom centre AVION, výstava Wireless World – bezdrôtový svet, s podnázvom Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia. Príďte spoznať Jozefa Murgaša  priekopníka bezdrôtovej telegrafie inšpirujte sa v dňoch 1. 11. až 13. 11. 2014

Vynálezy Jozefa Murgaša, priekopníka bezdrôtovej telegrafie, tajovského rodáka, autora 12 patentov v oblasti rádiotelegrafie, môžete bližšie spoznať na jednom z prvých sprievodných podujatí tohtoročného Týždňa vedy a techniky 2014. Výstava pod názvom „Wireless World – bezdrôtový svet“ sa koná od soboty 1. novembra do 13. novembra 2014 v bratislavskom OC AVION.

Výstava sa koná pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša, priekopníka bezdrôtovej telegrafie. Mala by  širokej verejnosti a najmä mladým ľuďom ukázať históriu bezdrôtovej telegrafie a rádia v medzinárodnom kontexte, ich vývoj od prvej polovice 19. storočia a súčasne predstaviť priekopníkov, akými boli uznávaní vedci a bádatelia: Faraday, Maxwell, Hertz, Branly, Lodge, Popov, Tesla, Marconi, Murgaš, či Fessenden.

Mladí záujemci či žiaci základných a stredných škôl si i takto môžu osvojiť, že Wireless World – bezdrôtový svet netvoria len dávne vynálezy, ale i rôzne komunikačné služby, medzi ktoré patria napríklad internet, mobilná komunikácia či konvergencia hlasu a dát. Ich vývoj sa začal pred vyše 100 rokmi a podieľali sa na ňom viacerí bádatelia, vedci a vynálezcovia.

Jej súčasťou sú postery, modely vynálezov a interaktívny digitálny panel, na ktorom si návštevníci môžu pozrieť videá, obrázky, texty či zapojiť sa do interaktívnej súťaže.

Výstava o práci a tvorbe Jozefa Murgraša je len jedným z prvých podujatí, ktoré bude môcť široká i odborná verejnosť navštíviť v rámci Týždňa vedy a techniky 2014. Ten štartuje už 10. novembra 2014 a počas celého týždňa  (až do 16. novembra) bude možné navštítviť podujatia, diskutovať o vede a technike či spoznať jej tajomstvá a zákutia nielen v Bratislave, ale i v rámci celého Slovenska.

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Výstavu organizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku (CVTI SR  NCP VaT), Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského. Gestorom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

logo projektu POPVAT

Viac informácii o jednotlivých akciách nájdete na: www.tyzdenvedy.sk

Z podkladov NCP VaT spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Mgr. Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky