Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Votter – webová aplikácia, ktorá pomôže skupinám hlasovať a rozhodnúť sa

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: hlasovanie; Pixabay.com /Tumisu/

Webová aplikácia, ktorá umožňuje vytváranie skupinových hlasovaní s možnosťou výberu stratégie hlasovania a vyhodnocovania, to je aplikácia Votter. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že pre rôzne hlasovania (životné situácie) je vhodnejšia iná stratégia. V čom je teda toto riešenie unikátne, inovatívne? Ako uvádzajú tvorcovia, Votter je jedinečný svojou flexibilitou v oblasti vytvárania a vyhodnocovania rozličných typov skupinových hlasovaní. „Nami implementované metódy dokážu riešiť sporné situácie, na ktoré existujúce aplikácie neposkytujú východisko. Jeho aplikáciou vieme dosiahnuť vyššiu spokojnosť používateľa.“

Votter je školský projekt tímu študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – Fakulta informatiky a informačných technológií (Študijný program: Inteligentné softvérové systémy).

Členmi tímu spomedzi študentov sú Lukáš Babula, Pavel Balashov, Michal Dolnák, Michal Hucko, Elena Štefancová, Miroslav Valčičák, Andrej Vítek a ako vedúci tímu pôsobí Ondrej Kaššák (pedagóg).

Patria medzi vystavujúce študentské tímy, ktoré sa snažia prezentovať svoje inovácie počas zaujímavého networkingového podujatia TECH INNO DAY 2018. Podujatie sa uskutoční 18. apríla 2018 v Bratislave. V poradí 5. ročník pripravil Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s hlavným partnerom podujatia Nadáciou ESET a spoločnosťou ESET. Koná sa pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

„V projekte Votter tvoríme webovú aplikáciu umožňujúcu efektívne rozhodovanie sa v skupinách. Chcete ísť v piatok na pivo, ale neviete sa s priateľmi dohodnúť, do ktorého baru? Alebo sa neviete zhodnúť medzi kolegami, ktorý slogan bude najlepší pre tohtoročnú chytľavú reklamu? Takýchto a podobných situácií je mnoho, no nie je nič efektívnejšie ako jednotlivo vyjadriť svoje preferencie a prispôsobiť ich vyhodnotenie svojím potrebám. Hlasovanie v skupinách ako také síce nie je novinka, no existujúce riešenia poskytujú zväčša len jednoduché hlasovanie. Votter však ide ďalej tým, že dokáže riešiť širokú paletu situácii pomocou hlasovacích stratégii. Hlasovacia stratégia je súbor pravidiel hlasovania,“ uvádza realizačný tím.

Pravidlá sa viažu na spôsob zadávania hlasov (napríklad jedno-výberové, viac-výberové, usporiadanie…) a na samotné vyhodnotenie (napríklad sčítanie, násobenie…). „Chceme skupinám ukázať možnosti týchto stratégií. V našej aplikácii si skupiny môžu vytvoriť hlasovanie a vybrať si k nemu príslušnú stratégiu, ktorá bude použitá pri hlasovaní a jeho vyhodnotení. Predstavme si, že traja priatelia chcú ísť spolu do kina a na výber majú niekoľko filmov. Za hociktorý film by hlasovali aspoň dvaja, pri klasickom riešení by tretí mal smolu a mohol by skončiť aj na predstavení, ktoré sa mu pozdáva najmenej. Votter ale poskytuje režim, ktorý robí kompromisy za hlasujúcich – v tomto prípade výberom filmu, ktorý je najlepšou voľbou práve pre túto skupinu, aby nikto z nej v kine dve hodiny netrpel.“

webová aplikácia Votter

Takýto prístup k vyhodnoteniu zahŕňa stratégia najmenšieho trápenia (angl. least misery), kde už z názvu možno badať, že sa pri vyhodnocovaní vyberie práve tá možnosť, ktorá uškodí čo najmenej účastníkom, tvrdia tvorcovia projektu. Aplikácia poskytuje aj negatívnu stratégiu (angl. negative voting), kde okrem kladných hlasov môže účastník prejaviť nesúhlas záporným hlasom alebo zaujať neutrálny postoj. „Takáto stratégia je vhodná pre situácie, keď je skupina tvorená ľuďmi s odlišnými záujmami a chceme umožniť vyjadriť nesúhlas s možnosťami.“

Pri kumulatívnej stratégii môžu účastníci pri hlasovaní rozdať určitý počet bodov a systém následne vyberie možnosť s najväčším počtom. Touto stratégiou tak možno jednoducho vyjadriť pomer svojich preferencií. Okrem serióznych prípadov Votter zavše myslí aj na zábavu, keď umožňuje rozlúsknuť dohadovania v skupine aj vtipne. V náhodnej stratégii každý člen skupiny označí svoju preferovanú možnosť, z ktorých sa vyberie náhodne. Piatkový večer nemôže začať spontánnejšie. „Okrem stratégií sa v projekte chceme zamerať na opakované hlasovania. Je totiž bežné, že v skupinách sa problém pravidelne opakuje. Príkladom môže byť ´športový pondelkový večer´, pri ktorom predmetom hlasovania môže byť práve šport preferovaný celou skupinou. Tu chceme poskytnúť intuitívne riešenie pre vytvorenie opakovaného hlasovania, keďže týždeň čo týždeň sa v telocvični stretáva rovnaká partia a možnosti sú rovnako nemenné (napríklad všetky kolektívne športy, ktoré poznajú a dajú sa hrať v rezervovanej telocvični).“

Hoci majú účastníci na výber stále rovnaké športy, ich preferencie závisia od viacerých okolností, ktoré sa menia týždeň čo týždeň. Môže nimi byť rozdielne fyzické zaťaženie počas víkendu (preferencia hrať menej dynamický šport), zranenie (s narazeným prstom na ruke sa stále dá hrať futsal alebo nohejbal) alebo len chuť na zmenu (ak sa už dvakrát po sebe hral rovnaký šport). Aplikácia je vhodná pre ľudí, ktorí sa radi efektívne rozhodujú a neradi hádajú so svojimi blízkymi. 

Zatiaľ ešte nie je ukončený jej vývoj, ale už o pár dní začne hľadať svojich prvých používateľov.

Viac informácií o projekte:

https://team01-17.studenti.fiit.stuba.sk/

https://www.facebook.com/votterapp/

 

Informácie a foto poskytol: Michal Hucko, supervízor pre testovanie aplikácie Votter

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Tumisu/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky