Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Sú počítačové hry len stratou času?

VEDA NA DOSAH

Popri hrách určených na zábavu existuje aj rozsiahla oblasť takzvaných vážnych hier (anglicky serious game), v ktorej sa herné softvérové i hardvérové technológie využívajú na vzdelávacie, výskumné a ďalšie „vážne" účely.

Bežne si pod pojmom počítačové hry vybavíme hlavne „strieľačky“, ktorých výchovná či iná vzdelávacia hodnota je spravidla viac než otázna. Prednáška sa zaoberala špeciálnym typom takpovediac vážnej hry určenej na virtuálny výcvik príslušníkov bezpečnostných síl. V tejto súvislosti priblížila aj problematiku realistických simulácií ľudského správania, ktoré sú nutnou podmienkou na to, aby bola takzvaná výcviková hra využiteľná v praxi.

Kto je Marcel Kvassay

Ing. Marcel Kvassay je výskumným pracovníkom Ústavu informatiky SAV a externým doktorandom FIIT STU v Bratislave v odbore aplikovaná informatika. V rámci výskumných projektov ústavu pracoval na témach, ako sú kauzálna analýza, sémantické metódy a vyhľadávanie, multiagentové systémy a simulácie ľudského správania. Hlavnou oblasťou jeho výskumu je v súčasnosti kauzálna analýza simulačných modelov ľudského správania.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky