Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Elektronika včera, dnes a zajtra – od diódy po nanosenzory

VEDA NA DOSAH

Žijeme v dobe informačných technológií. Málokto z dnešnej mládeže si uvedomuje, že vo svojom tablete či telefóne ukrýva väčší výkon, než mala k dispozícii bežná univerzita pred 20 rokmi.

Počas prednášky sme si vysvetlili, ako k tomu došlo. Hovorili sme aj o princípe diódy i tranzistora a tiež aj o spôsobe, ako tieto prvky viedli k vzniku integrovaných a logických obvodov, procesorov, laserov, atď. Zamerali sme sa aj na to, ako polovodiče menia náš svet a prečo nastal čas, aby sme my zmenili ich, a to pomocou nanotechnológií. Dostaneme tým prvky s úplne novými  možnosťami využitia.

Kto je Vladimír Cambel

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. pracuje ako riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa venoval najmä počítačovým simuláciám rôznych efektov v polovodičových a magnetických štruktúrach, ako aj návrhu a vývoju rôznych polovodičových a magnetických súčiastok a senzorov. Tieto charakterizoval rôznymi modernými technikami (sondovými mikroskopmi, v silnom magnetickom poli, pri nízkych teplotách). Medzi tieto súčiastky/štruktúry patria CCD obvody, Hallove senzory, hroty magnetických mikroskopov, magnetické nanočastice so zníženou symetriou, 2D materiály a iné. Výsledky svojej práce publikoval približne v 90 článkoch. Úzko spolupracuje aj s Drexel University vo Philadelphii v USA.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky