Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Laboratóriu FIIT Molpir pripravujú študentov pre aktívny výskum

VEDA NA DOSAH

V Laboratóriu FIIT Molpir pripravujú študentov pre aktívny výskum

Počas posledného desaťročia sa na takmer všetkých univerzitách a vysokých školách začali v hlavách študentov vynárať aj otázky, ktoré celkom priamo nesúvisia so štúdiom, ale so situáciou, ktorej budú musieť čeliť po jeho absolvovaní. Budú vôbec reálne pripravení na praktické uplatnenie svojich znalostí?  Na  Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa práve kvôli zodpovedaniu tejto naliehavej otázky podarilo nadviazať spoluprácu s firmou Molpir, ktorá je európskym distribútorom pre platformu Funtoro a umožniť tak svojim študentom pracovať v reálnych podmienkach praktického výskumu a vývoja aplikácií sledovania pohybu a aktivít vozidiel prostredníctvom CAN zbernice.

O Laboratóriu FIIT Molpir nám viac prezradil koordinátor projektu Ing. Peter Pištek, PhD.Ing. Peter Pištek, PhD. – koordinátor projektu

Kde presne výskum prebieha, kto sa na ňom môže zúčastniť a čo je jeho úlohou?

Výskum prebieha na fakulte FIIT STU v Bratislave a zúčastnili sa ho študenti v rámci predmetu Tímový projekt 2016 v spolupráci s firmou Molpir. Hlavnou úlohou tohto predmetu bolo naučiť sa pracovať v tíme a vyskúšať si agilný prístup k riešeniu problémov. Hlavným cieľom bola teda tímová práca, predmet bol dvojsemestrový a na konci druhého semestra sa konala súťaž TPcup, kde proti sebe súťažili jednotlivé tímy so svojimi projektmi. Náš tím v rámci tejto súťaže zvíťazil.

Čím sú výsledky vášho výskumu odlišné od predchádzajúcich podobných monitorovacích projektov?

Náš projekt je odlišný tým, že sledujeme priamo aktuálne údaje, ktorými komunikujú jednotlivé riadiace jednotky vozidla. Tieto údaje sa vymieňajú po zbernici CAN, ktorá je už dostupná takmer v každom vozidle. Taktiež sa odlišujeme tím, že máme vyvinuté vlastné klientske aj serverové riešenie, pričom sa jednotlivé klientske zariadenia pripájajú na server a komunikujú s ním. Vyvinuli sme vlastný systém na diaľkové konfigurovanie klientskych zariadení, čo zahŕňa výber sledovaných dát z CAN zbernice, frekvenciu odosielania údajov na server a iné parametre. Náš projekt sme implementovali do multimediálneho zariadenia Funtoro, ktorému našim systémom rozširujeme funkcionalitu a umožňujeme tak okrem pôvodnej funkcionality, aj monitorovať vozidlá. Výhodou takejto spolupráce je jednoduchšie nasadenie nášho systému v praxi, nakoľko takéto multimediálne zariadenia už sú implementované vo vozidlách u niektorých dopravcov. Systém umožňuje odosielať údaje o vozidle v reálnom čase na server, kde sú tieto údaje okamžite dostupné na analýzu.

TP Cup 2016 – študentský tím roka

Čo všetko sa dá v procese sledovania zistiť?

Náš systém je aktuálne viazaný na modul CAN100, ktorým sa pripájame na CAN zbernicu a odchytávame aktuálne údaje. Tento modul dokáže čítať takmer všetky indikátory a informácie, ktoré sú zobrazené na palubnej doske vozidla. Naviac, vieme získať aj iné údaje, ako napríklad úroveň stlačenia brzdového alebo plynového pedálu, prípadne vieme zistiť, či šofér agresívne brzdil alebo zrýchľoval (niekoľko desiatok rôznych parametrov). V rámci všetkých týchto parametrov je možné realizovať prakticky ľubovoľné štatistiky.

Ako sa dajú ďalej výsledky uplatniť či už vo výskume, alebo v praxi?

Náš systém bol zameraný na správu vozového parku spoločností s tým, že umožní monitorovať vozidlá a napríklad predísť ich budúcim poruchám, prípadne, napríklad zefektívniť náklady na prevádzkovanie vozidiel detekovaním neefektívnej jazdy.

Ďakujeme za rozhovor

Viac info na http://funtoro.fiit.stuba.sk/

Rozhovor pripravila: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky