Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Technologický vývoj procesorov v zbierke SVDVT VS SAV

VEDA NA DOSAH

Martin Šperka, SAV Bratislava

Poznanie minulosti nám pomáha pochopiť prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť. Toto motto je nielen súčasťou tohoročného podujatia Extrapolácie, ale aj Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky (SVDVT) na Slovensku. Má sa volať počítačové múzeum.

„Nejde len o nostalgickú spomienku, ale mapovanie vývoja informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Počítače sa využívajú všade, ťažko už nájsť oblasť, kde nie,“ priblížil v úvode svojho vystúpenia Martin Šperka, SAV Bratislava. Jeho príspevok nesie názov Technologický vývoj procesorov v zbierke SVDVT VS SAV.

Ako pokračoval odborník, srdcom každého počítača je procesor. Povedal, že vývoj závisí na technológii spínacích prvkov, ich rýchlosti, veľkosti, energetickej spotrebe a spoľahlivosti. Dnes diskusia hovorí, čo je najdôležitejšie, no bez procesorov by neboli ani zložité architektúry ani systémový či aplikačný softvér, priblížil Martin Šperka. „Vyvíjajú sa aj pamäte aj ostatné prvky, ktoré robia výpočtovú techniku, aká je.“

V počítačovom múzeu dokumentujú vývoj spínacích prvkov. „Súčasné mikroprocesory nie sú také, že existuje jeden procesor na čipe, ale je ich tam viac. Sú tam dokonca integrované aj riadiace obvody senzoru či tzv. systém on čip, ktoré sa používajú v smartfónoch či pre internet vecí,“ uviedol Martin Šperka a následne predstavil rôzne exponáty výstavy dejín výpočtovej techniky.

Téma Technologický vývoj procesorov v zbierke SVDVT VS SAV je súčasťou podujatia Extrapolácie, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Tým tohoročným je Žilina. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií, pričom cieľom je podpora rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku.

V termíne od 15. 9. až do 31. 10. 2018 sa tak koná množstvo výstav, motivačných prednášok, prezentácií a exkurzií organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi podujatia Extrapolácie 2018 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Garantmi a partnermi sú okrem Žilinskej univerzity v Žiline aj Ústav informatiky SAV, združenie Z@ICT, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá ako Košice, Bratislava a Banská Bystrica, v ktorých sa uskutočnia mnohé motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Viac informácii o podujatí

 

Zdroj informácí a foto:

https://www.youtube.com/watch?v=4BqEd6RTtMc

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky