Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Systém, ktorý pomôže zefektívniť parkovanie, to je Smart Parking City PaS

VEDA NA DOSAH

Ilustrarčné foto: parkovanie; Pixabay.com /jeanvdmeulen/

Smart Parking City PaS je systém informovania o parkovaní v okolí. Pozerá sa na parkovanie z pohľadu jedného parkovacieho miesta. Zakladateľom a tvorcom projektu je Matej Pavelka, študujúci na Fakulte elektrotechniky a aplikovanej informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, študijný program Energetika.

Vysvetlil, že ide o systém poskytujúci užívateľovi (vodičovi) informácie o obsadení jednotlivých parkovacích miest v okolí, rovnako mu prináša v zjednodušenej forme všetky informácie o parkovacích obmedzeniach a parkovacej politike v oblasti. „Časom sa do popisu dajú zakomponovať aj dáta o kriminalite v okolí, poprípade dáta o množstve pokút za parkovanie na danej ulici. Pre poskytovateľa parkovacieho miesta systém poskytuje analýzu využiteľnosti parkovacieho miesta, následne aj informácie pre budúce investície do parkovacích systémov. V prípade, že ide o mestá a obce je tu možnosť priamej podpory parkovania elektromobilov, zníženie ceny pre pozdĺžne parkovanie menších automobilov.“

Projekt Smart Parking City PaS patrí medzi študentské projekty, ktorý bol prezentovaný počas zaujímavého networkingového podujatia TECH INNO DAY 2018, konajúceho sa 18. apríla 2018 v Binariu na Starých Gruntoch v Bratislave. V poradí 5. ročník pripravil Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s hlavným partnerom podujatia Nadáciou ESET a spoločnosťou ESET. Podujatie sa konalo  pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

Nápad vznikol na podujatí Urban Challenges Hackhaton a pozostáva z vytvorenia systému, umožňujúcemu jednoduchý manažment platených aj neplatených parkovacích plôch, zároveň bežnému užívateľovi poskytuje lepší prehľad o parkovacích miestach v jeho okolí. „Hlavná myšlienka sa dá postupne realizovať v pomerne krátkom čase, konkurencia existuje najmä v zahraničí, väčšinou sa však nepozerá na problematiku parkovania z pohľadu jedného parkovacieho miesta. Najbližšie k môjmu nápadu je americká firma Streetline (aplikácia Parker), ktorá má po niekoľkých rokoch pôsobenia dobre pokryté mestá v Kalifornii – využívajú kombináciu užívateľskej aplikácie a niekoľkých typov senzorov, čo im umožňuje zobrazenie voľných parkovacích miest v reálnom čase, zameriavajú sa aj na zobrazenie informácií o parkovaní pre jednotlivé ulice.“

Rezervované parkovacie miesta pre oblasť Karlovej Vsi s príkladom rozlíšenia parkovacích miest na trvalo rezervované (modrou) a miesta voľné počas dňa (zelenou).Rezervované parkovacie miesta pre oblasť Karlovej Vsi s príkladom rozlíšenia parkovacích miest na trvalo rezervované (modrou) a miesta voľné počas dňa (zelenou).

Ďalej poskytujú dáta o parkovaní a analýzy mestu a tvoria tak smart city parking. Poskytujú síce menej detailné informácie o parkovacích miestach, ich výhodou však je veľký počet zapojených a sledovaných miest. Nevýhodou pri takto veľkom množstve miest je relatívne pomalé načítavanie stránky, uvádza zakladateľ projektu. Pripomína, že na Slovensku sa tejto oblasti venuje napríklad spoločnosť PosAm a ich aplikácia ParkDots, a momentálne je ich systém v testovacej verzii. Potenciálny odberatelia pre takýto typ aplikácie sú všetci vlastníci osobných motorových prepravných prostriedkov zo strany užívateľa. Zo strany poskytovateľa parkovacieho miesta sú to mestá a súkromné parkovacie domy.

Čo sa týka cieľov projektu Smart Parking City PaS do budúcnosti, je to najmä uvedenie prvej testovacej verzie webovej stránky do prevádzky do konca mája, ale aj vytvorenie prvej testovacej verzie aplikácie pre Android do konca júla, postupné zapájanie jednotlivých mestských častí v Bratislave, vytvorenie prvého prostredia pre komunikáciu užívateľov napríklad pri problémoch so zlým parkovaním v priebehu októbra 2018, umožnenie platby cez aplikáciu, vyratúva Matej Pavelka a pokračuje s ďalšími plánmi: vytvorenie on-line peňaženky do konca marca 2019, vytvorenie systému pre rozpoznávanie parkovacích miest zo satelitných snímok do konca roka 2018, skúmanie potenciálu rôznych parkovacích senzorov či už umiestnených na vozovke, na verejnom osvetlení alebo v rámci chodníka, porovnanie senzorov so zisťovaním dát pomocou kamerových systémov, vytvorenie podobného systému pre ďalšie mestá na Slovensku a v Česku, pridanie podpory pre systém zdieľania áut. „Systém by mal prispieť k zlepšeniu využívania parkovacích miest, zberu a následnému poskytnutiu dát vlastníkom parkovacích plôch.“

 

Informácie a foto poskytol: Matej Pavelka – zakladateľ

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jeanvdmeulen/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky