Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti STU v Bratislave hľadajú atraktívnu aplikáciu inteligentného bezdrôtového biomonitoringu

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /monitor tlaku/

Monitorovaním a vyhodnocovaním fyziologických procesov človeka sa zaoberajú študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Ich cieľom je výber zaujímavej aplikácie inteligentného bezdrôtového biomonitoringu, ale aj návrh a implementácia protopypu aplikácie (typicky mobilnej), ktorá bude bezdrôtovo (spravidla obojsmerne) komunikovať s meracím zariadením, spracovávať a interpretovať namerané hodnoty. Ďalej tiež ide o experimentálne overenie prototypu.

To všetko riešia študenti v rámci projektu Monitorovanie a vyhodnocovanie fyziologických procesov človeka [StresMonitor], vedúcou tímu je Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Ako povinné technológie boli určené RF bezdrôtové komunikačné technológie a odporúčaným je meracie zariadenie pre snímanie fyzikálnych charakteristík kože, ktorý sa dá nahradiť simulátorom. „Predpokladá sa, že stres je príčinou mnohých zdravotných ťažkostí a to aj tých závažnejších, ako sú rakovina, respiračné či kardiovaskulárne choroby. Monitor stresu vo forme prsteňa či hodiniek, vyvinutý na FEI STU, umožňuje sledovať reakcie človeka na stres nonstop a poskytuje priestor na využitie nameraných údajov najrôznejším spôsobom, ale tiež na spresňovanie merania použitím vhodnej spätnej väzby. Tu vidíme priestor na vyniknutie tvorivého tímu a výskumný aj komerčný potenciál tejto témy,“ uvádzajú autori projektu. 

Kontinuálne neinvazívne meranie vybraných vlastností kože predstavuje veľký potenciál pre využitie nielen v zdravotníctve, ale aj v iných oblastiach spoločenského života (napr. fyzioterapia, šport, kriminalistika, bankový sektor a pod.). Ponúka sa široká škála aplikácií, ktoré svojimi špecifickými požiadavkami spätne ovplyvňujú návrh vhodných metód na meranie, kompenzáciu vplyvu rôznych faktorov na meranie či metód prenosu, spracovania a vizualizácie nameraných údajov.

Cieľom projektu je nájsť atraktívnu aplikáciu inteligentného bezdrôtového biomonitoringu, navrhnúť inovatívne metódy na meranie (meranie so spätnou väzbou), prenos a spracovanie nameraných údajov, špecifické pre vybranú aplikáciu, ale aj implementovať a experimentálne overiť prototyp aplikácie.

Projekt je súčasťou riešenia spoločného výskumného projektu FIIT – R-DAS APVV-150789: „Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe.“

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky