Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti hľadajú dôveryhodný hlas robota

VEDA NA DOSAH

radca v hre TraSpi

Ako by mal znieť hlas robotov, dronov či komunikačných systémov, aby sa s ním ľudia vedeli stotožniť, dôverovať mu a poslúchnuť jeho rady? Skrátka, aby na nás dôveryhodnejšie zapôsobili rady a príkazy umelej inteligencie? Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorili takú počítačovú hru, v ktorej sa hráč podvedome rozhoduje iba podľa vlastných sympatií k hlasu niektorého z radcov.

Na základe toho sa pokúšajú zistiť, aké charakteristiky by mal mať ideálny hlas robota. „Boli sme nadšení z toho nápadu, dôvera ľudí v umelú inteligenciu je téma, ktorá nás ako informatikov zaujíma. Má veľký dopad na budúci rozvoj inteligentných technológií v praxi,“ vysvetľuje Eduard Kuric z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ktorý tím mladých informatikov viedol.

Navyše, jedinečné bolo podľa neho aj zadanie – išlo o úplne opačný postup, aký sa bežne pri vývoji hier, rôznych aplikácii či webov používa. „Museli sme odbúrať čokoľvek, čo by mohlo ovplyvňovať hráča pri rozhodovaní. Rôzne vizuálne stvárnenie avatarov môže u hráča vyvolať sympatie (emócie). Avatari nesmeli mať rôzne farby, tvary, ani vlastné mená, riešili sme aj ich umiestnenie na obrazovke, pretože aj to môže ovplyvniť preferenciu. Ich rady museli byť úplne rovnocenné. V priebehu hry sa pritom musí hráč na základe ich rád rozhodnúť minimálne 25-krát.“

Pri tvorbe hry sa študenti inšpirovali Harry Potterom. Aj v hre TraSpi je hlavnou postavou mladý študent čarodejníckej školy. Podstata hry je nasledovná: V ére moderných technológií žijú čarodejníci na okraji spoločnosti, pretože ich aura ruší elektronické zariadenia. S tým sa ale nestotožňuje mladý čarodejník, ktorý pokračuje vo výskume rodičov a vyvíja rušičku aury. Počas hry hráčovi pomáhajú dvaja pomocníci – avatari, ktorí mu radia pri rozhodnutiach a predstavujú umelú inteligenciu. 

Ukážka z hry TraSpi

Ako sa ale vlastne docieli prvotný motív hry, nájsť dôveryhodný hlas robota? Hráč na začiatku odpovie na niekoľko otázok, čím sa získa základná vzorka hlasu na neskoršie prispôsobovanie sa avatarov. Hru hráč ovláda hlasom, takže avatari sa jeho reči prispôsobujú aj počas hry. Model na prispôsobovanie hlasu vyvíja partnerský tím z Oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu Informatiky Slovenskej akadémie vied.

„Zadanie bolo náročne. Popri mnohých požiadavkách sme nesmeli v žiadnom prípade zabudnúť na to, aby mal hráč z hrania zážitok. Vytvorili sme dobrodružnú hru, pri ktorej hráča baví, že ovplyvňuje a vytvára dej. Robí to aj vďaka tomu, že sa v priebehu hry učí. V našom prípade sme však museli ísť trochu proti princípom tohto typu hier. Náš hráč sa nemôže učiť na základe predošlých rozhodnutí, nijakú radu avatara si nesmie spojiť s konkrétnym radcom, aby to neovplyvnilo jeho ďalšie rozhodovanie. Popri tom bolo potrebné vytvoriť systém, ktorý na pozadí hry zbiera informácie týkajúce sa dôvery hráča v avatarov,“ hovorí jedna zo študentiek tímu Zorka Moravčíková. V tíme pracovala so študentmi Danielou Hajdu, Lukášom Martákom, Alešom Mäsiarom, Lukášom Miškovským a Filipom Šandorom.

Hra je dostupná v slovenčine, ale je možné jazyk vymeniť napr. za angličtinu, španielčinu i iné. Zatiaľ mali študenti vytvoriť avatarov, ktorých reč sa líši len hlasitosťou a rýchlosťou. Ak by výskum pokračoval, je možné pridať ďalšie charakteristiky hlasu radcov. 

Ukážka z hry TraSpi

Projekt spojil nielen študentov a výskumníkov na Slovensku, ale aj v USA a v Argentíne. Tím pod vedením docenta Štefana Beňuša z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a s partnermi zo zahraničia (Univerzita v Buenos Aires, Columbia University v New Yorku) získal grant na tento výskum z americkej vládnej agentúry Air Force Office for Scientific Research. Informatici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave mali za úlohu vyvinúť hru, v ktorej by sa minimalizoval vplyv iných faktorov ako hlasu radcov – avatarov na rozhodovanie hráčov.

Samotné testovanie hry bude prebiehať na Slovensku a pravdepodobne aj na univerzitách v Argentíne a v USA. Pri testovaní na Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave plánuje tím využiť nové Výskumné centrum používateľského zážitku UXI (Usere Xperience and Interaction). Laboratórium vybudovala Slovenská technická univerzita v rámci projektov Univerzitného vedeckého parku Science city Bratislava. Výskumné centrum zahŕňa dve pracoviská vybavené senzormi sledovania pohľadu (eyetracking), hĺbkovými kamerami na záznam emócií a senzormi, ako EEG na monitorovanie synaptických potenciálov nervových buniek mozgu, EKG, a ďalšími senzormi.

Výsledky tohto základného výskumu mladí informatici využijú pri ďalších projektoch – najmä pri dizajnovaní smart aplikácií, ktoré hlasovo komunikujú s používateľom, alebo pri kalibrácii dôveryhodnosti automatických a robotických systémov, ktoré spolupracujú s ľuďmi pri riešení úloh.

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky