Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Špeciálna klávesnica HandCubeKeys pre hendikepovaných

VEDA NA DOSAH

ukážka klávesnice

Špeciálna bezkontaktná programovateľná drevená klávesnica k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím; tiež pre žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí majú problémy pri práci s klasickou klávesnicou – to je HandCubeKeys, za ktorou stojí Ing. Ľuboš Belavý. Jeho inšpiratívny projekt bol spolu s ďalšími deviatimi vybratý do pred-inkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach. Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, piktogramami, modifikačnými a aplikačnými klávesmi (e-mail, prehliadač) a k nim zodpovedajúce obrázky.

Každá kocka je podľa tvorcu klávesnice programovateľná a do programov v počítači prenáša nielen znaky, ale aj obrázky. Klávesy (kocky) plnia svoju funkciu aj bez poschodovej konštrukcie, hravou formou rozvíjajú kreativitu a fantáziu detí, je možné ich použiť ako didaktickú pomôcku. Klávesnicu HandCubeKeys môžu užívatelia ovládať bezkontaktne pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, hlavy, brady a aj prstami s použitím snímača. Nastavenie klávesnice je možné vo vodorovnej alebo šikmej polohe. „Zameriavame sa na problematiku práce telesne a mentálne hendikepovaných ľudí s PC klávesnicou.Táto skupina ľudí má problém pracovať s bežnou PC klávesnicou, ktorá im nevyhovuje ergonomicky, veľkosťou, tvarom, prípadne veľkosťou znakov. Hendikepovaní ľudia, ktorí majú deformované prsty alebo majú končatinu (končatiny) bez prstov, majú sťaženú, obmedzenú až nemožnú prácu s bežnou klávesnicou. Pri rôznych typoch kombinovaných postihnutí majú aj zrakové problémy, ktoré tak isto sťažujú ich prácu kvôli malým znakom na bežných klávesniciach. Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli daný problém riešiť, a to vytvorením úplne novej koncepcie počítačovej klávesnice,“ hovorí Ing. Ľuboš Belavý.

Ich projekt vznikol približne pred 7 rokmi, začal myšlienkou vytvoriť iný typ klávesnice, ako je bežne dostupný na trhu, a to i na trhu so špeciálnymi klávesnicami. Tím sa tvorí z interného odborníka Ing. Ľuboša Belavého a externých spolupracovníkov. „Motiváciou pracovať na tomto projekte je osobná skúsenosť s hendikepovanými ľuďmi, poznanie ich problémov aj s prácou na PC a spoznanie ich snahy priblížiť sa majoritnej väčšine obyvateľstva, komunikovať s okolím, byť v neustálom kontakte so svetom. V neposlednom rade je našou motiváciou i skutočnosť, že súčasťou našej rodiny sú 2 deti s telesným hendikepom, ktoré sú hnacím motorom našej práce,“ uvádza Ing. Ľuboš Belavý z okresu Trnava.

ukážka práce s klávesnicou

HandCubeKeys môžu užívatelia ovládať bezkontaktne pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, hlavy, brady a aj prstami s použitím snímača. Taktiež klávesnica spolupracuje s každým počítačom a softvérovým programom. Nastavenie klávesnice je možné vo vodorovnej alebo šikmej polohe. „Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 ks drevených kociek (kláves) s rozmermi 3 x 3 x 3 cm. Efektívna – napísanie textu, zobrazenie obrázku, spustenie aplikácii napr. prehliadača, tak to už vám nebude trvať dlho. Bezkontaktná – žiadne stláčanie kociek, žiadne pohyblivé diely, stačí sa len priblížiť ku kocke s použitím snímača na ruke. Programovateľná – každú kocku (klávesu) si viete zmeniť na iný znak, obrázok, modifikačnú alebo aplikačnú klávesu,“ hovorí Ing. Ľuboš Belavý.

Pokračuje, že ich potenciálnymi zákazníkmi sú všetky vekové kategórie od detí v predškolských zariadenia cez školopovinné deti a mládež, dospelých až po seniorov s telesným, mentálnym i zrakovým postihnutím. „Špeciálne školy a školské zariadenia, ktoré sa venujú takýmto deťom a mládeži, rehabilitačné centrá, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, denné stacionáre a iné podobné zariadenia.“

Medzi ďalšie fázy vo vývoji a výrobe ku klávesnici HandCubeKey Ing. Ľuboš Belavý radí predovšetkým výrobu kociek pre dané témy, ako sú rozprávkové príbehy, napr. maľované obrázky, ktoré poukazujú na príbeh, pomáhajú vizuálne vnímať počúvaný text, reprodukovať a usporiadať dej podľa dejovej a časovej postupnosti, rozvíjať slovnú zásobu či spoznávanie farieb – postupne naučí deti rozoznávať a pomenovávať základné farby a triediť predmety podľa ich farby.

Alebo potom sú to kocky v podobe ovocia a zeleniny, t. j.: Ako vyzerajú rôzne druhy ovocia a zeleniny? Na akom strome rastú? Obrázky, pomocou ktorých spoznáte odpovede na otázky a aj ako sa vyvíjajú rôzne plody. Ďalšou fázou je vývoj multimediálneho vyučovacieho a vzdelávacieho programu zameraný na poznávanie symbolických obrázkov a zostavovanie jednoduchých viet z tých obrázkov, ktoré sa nachádzajú na klávesnici. V neposlednom rade vývoj a výroba špeciálnej myši k PC pre hendikepovaných ľudí.

 

Informácie a foto poskytol: Ing. Ľuboš Belavý

Viac informácií

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Koncom apríla sa v zasadacej miestnosti rektorátu Technickej univerzity v Košiciach konalo finále 5. kola súťaže. Súťažiace start-upy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. Do záverečného kola súťaže postúpilo 14 inovatívnych nápadov. Svoje podnikateľské zámery, doterajšie úspechy, ako aj plány do budúcnosti predstavili start-upy, ktoré od októbra 2016 pôsobili v Startup centre TUKE. 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky