Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko bude mať ešte tento rok nový superpočítač

Andrea Fedorovičová

Systém Devana za približne 2 milióny bude inštalovaný vo Výpočtovom stredisku Slovenskej akadémie vied, v.v.i., v Bratislave.

Slovensko bude mať nový superpočítač. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., (CSČ SAV) podpísalo zmluvu s dodávateľom nového vysokovýkonného výpočtového systému, ktorý má byť ešte tento rok uvedený do prevádzky. Ako informuje SAV vo svojej tlačovej správe, investícia do nákupu superpočítača Devana s odhadovaným výkonom 800 TFlops je financovaná z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Nový superpočítač, ktorý Slovensku pomôže čiastočne znížiť investičný dlh v oblasti vysokovýkonného počítania (HPC), bude prístupný vedcom a výskumníkom zo SAV, všetkým verejným vysokým školám a tiež slovenským podnikateľom a inštitúciám verejnej správy.

Malé a stredné podniky i verejná správa môžu využiť aj bezplatné služby Národného kompetenčného centra (NCC) pre HPC, poradiť sa o nasadení riešení založených na HPC a realizovať testovacie a takzvané proof-of-concept projekty. NCC podporuje adopciu nástrojov HPC v oblastiach náročných numerických simulácií, vysokovýkonnej dátovej analytiky (HPDA), umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML).

Dvojmiliónový superpočítač dodá Lenovo

Celý systém Devana má obstarávaciu cenu približne 2 milióny eur a bude inštalovaný, podobne ako jeho predchodca Aurel, v priestoroch Výpočtového strediska SAV v bratislavskej Patrónke.
Riešenie od spoločnosti Lenovo, ktoré dodá firma IXPERTA, má obsahovať dva moduly – CPU časť a akcelerovanú časť vhodnú predovšetkým pre AI/ML aplikácie.

CPU časť (procesor, pozn. red.) bude pozostávať zo 140 výpočtových serverov po 64 jadier a 256 GB RAM. V akcelerovanej časti má byť osem výpočtových serverov, každý vybavený 4 GPGPU kartami Nvidia A100.

Vysokorýchlostné prepojenie zabezpečí 100 Gbps Infiniband a používatelia budú mať k dispozícii aj dátové úložisko s veľkosťou 3.8 PB.

Vyhlasovanie grantových súťaží a manažovanie žiadostí o prístup k výpočtovým prostriedkom bude v gescii Národného superpočítačového centra (NSCC), ktorého úlohou je zastrešovať a podporovať aktivity v oblasti HPC na Slovensku, a zapojiť sa tak do budovania HPC ekosystému a rozvoja spoluprác v jednotlivých aplikačných oblastiach na expertnej úrovni. Verejné vysoké školy a organizácie verejnej správy sa zároveň môžu stať jeho členmi.

Superpočítač Devana bude teda technologickou platformou pre podporu inovácií a digitálnej transformácie Slovenska, do ktorej sa zapojí akademický, verejný aj súkromný sektor.

Po Devane príde Perún

Po Devane by mal prísť ďalší, omnoho výkonnejší superpočítač Perún. Na ten bolo vyčlenených z Plánu obnovy a odolnosti 70 miliónov eur. Uvedená čiastka však nemusí byť konečná, ďalšie prostriedky by Slovensko mohlo získať z projektu EuroHPC.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) si nateraz objednalo štúdiu, z ktorej by mali vyplynúť podrobnosti o možnom výkone, použiteľných technológiách, prevádzkovom modeli, ale aj umiestnení superpočítača. Detaily projektu sa majú vyjasniť v priebehu tohto leta.

Následne sa spustí realizačná fáza projektu vrátane prípravy verejných obstarávaní. Projekt nebude zameraný len na investície do hardvéru, ale hlavne na budovanie celého HPC ekosystému v Slovenskej republike.

Riaditeľ Centra spoločných činností SAV, v. v. i., Lukáš Demovič hovorí: „Naším cieľom musí byť, aby projekt priniesol čo najviac úžitku slovenským používateľom HPC, či už pôsobia v akademickej, verejnej, alebo súkromnej sfére. Musíme venovať veľké úsilie najmä rozvoju ľudského potenciálu, aby boli používatelia na príchod Perúna adekvátne pripravení a aby od začiatku vedeli naplno využiť jeho potenciál.“

Práve superpočítač Devana môže podľa neho vytvoriť infraštruktúrny základ pre takéto aktivity. Keď Devanu odborníci vhodne prepoja v rámci Plánu obnovy s projektmi NSCC, veľmi sa priblížia k stanovenému cieľu (podpore inovácií a digitálnej transformácií Slovenska, pozn. red.).

Zelený aspekt projektu

Devana a Perún by mali byť zároveň postavené na trvalo udržateľných princípoch. „Prevádzka vysokovýkonných výpočtových systémov je energeticky veľmi náročná. Preto, zvlášť v dobe, keď ceny energií dramaticky rastú, musíme dbať na to, aby sme tieto náklady vďaka podporným investíciám minimalizovali. Ak napríklad investujeme časť prostriedkov do fotovoltických panelov alebo systémov na rekuperáciu odpadového tepla, znížime nielen prevádzkové náklady, ale posilníme aj zelený aspekt projektu,“ hovorí Demovič pre Veda na dosah.

Dva v jednej krajine

Slovenské superpočítačové kapacity sú dlhodobo nedostatočné. Posledná väčšia investícia sa cez projekt SIVVP realizovala ešte v roku 2014. Slovenskí vedci aj súkromné firmy z tohto dôvodu aktuálne využívajú skôr kapacity omnoho výkonnejších zahraničných superpočítačov, najmä tých českých.

Vlastný kvalitný superpočítač (alebo aj dva) si teda vzhľadom na uvedenú skutočnosť na Slovensku rozhodne nájde rýchle uplatnenie. Prevádzka dvoch superpočítačov v rámci jednej krajiny – jedného menšieho a druhého väčšieho – je podľa riaditeľa CSČ SAV vo svete bežná. Väčšina superpočítačov sa buduje modulárne, čo znamená, že majú časti optimalizované pre rôzne typy úloh, napríklad pre klasické HPC, AI či dátovú analytiku. Tieto časti sú potom prepojené cez spoločné dátové úložisko. Podobne to bude aj pri Devane a Perúnovi.

Zdroje: TS SAV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky