Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V EÚ bolo vybraných už 8 miest, kde umiestnia prvé európske superpočítače

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurohpc-summit-week-2019-highlights

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov. Prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. V rámci EÚ bolo vybraných osem lokalít pre superpočítačové centrá, kde sa umiestnia prvé európske superpočítače. Tie budú európskych výskumníkov, priemysel a podniky podporovať pri vývoji nových aplikácií v mnohých rôznych oblastiach od vývoja liečiv a nových materiálov až po boj proti zmene klímy.

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) vybral 8 lokalít pre superpočítačové centrá v ôsmich rôznych členských štátoch, kde sa umiestnia nové vysokovýkonné počítačové zariadenia. Hostiteľskými mestami budú:

Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česko), Kajaani (Fínsko), Boloňa (Taliansko), Bissen (Luxembursko), Minho (Portugalsko), Maribor (Slovinsko) a Barcelona (Španielsko).

Tieto centrá podporia vývoj významných aplikácií v oblastiach ako personalizovaná medicína, vývoj liekov a materiálov, bioinžinierstvo, predpovede počasia a zmena klímy. Celkovo bude do konzorcií prevádzkujúcich tieto centrá zapojených 19 z 28 krajín spoločného podniku. Spolu s prostriedkami EÚ majú celkový rozpočet 840 miliónov eur.

Superpočítače majú nespočet využití – dokážu napríklad predpovedať vývoj miestnych a regionálnych poveternostných podmienok a predvídať rozsah i smerovanie búrok a záplav, vďaka čomu sa dajú aktivovať systémy včasného varovania pred extrémnym počasím. Využívajú sa aj na vývoj nových liekov, kde riešia zložité fyzikálne rovnice, ktoré modelujú molekulárne procesy a pôsobenie nového lieku na ľudské tkanivá. Superpočítače nachádzajú uplatnenie aj v letectve a automobilovom priemysle, kde umožňujú komplexné simulácie a skúšanie jednotlivých súčiastok i celých lietadiel a áut. Okrem toho, keďže sú nevyhnutné na rozsiahle simulácie a analýzu veľkých objemov dát, sú superpočítače mimoriadne zásadným článkom vo vývoji umelej inteligencie a posilňovaní európskych kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti a blockchainu.

Spoločný podnik spolu s vybranými hostiteľskými lokalitami má v pláne obstarať 8 superpočítačov: 3 predexaflopové stroje (schopné vykonať viac ako 150 petaflopov, teda 150 miliónov miliárd operácií za sekundu), ktoré budú globálne v hornej päťke, a 5 petaflopových strojov (schopných vykonať aspoň 4 petaflopy, teda štyri milióny miliárd operácií za sekundu).

Predexaflopové systémy podľa očakávaní prinesú štyri- až päťkrát viac výpočtovej kapacity než najvýkonnejšie systémy, ktorými v súčasnosti disponuje Partnerstvo pre vyspelú výpočtovú techniku v Európe (PRACE). Spolu s petaflopovými systémami zdvojnásobia supervýpočtové zdroje k dispozícii na európskej úrovni, takže k nim bude mať prístup omnoho viac používateľov.

Očakáva sa, že superpočítače sa pre európskych používateľov z radov akademickej obce, podnikov a verejného sektora sprevádzkujú v druhej polovici roka 2020. Všetky nové superpočítače budú pripojené k vysokorýchlostnej celoeurópskej sieti GEANT – podobne ako existujúce superpočítače, ktoré sú súčasťou PRACE.

 

Zdroje:

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)

Partnerstvo pre vyspelú výpočtovú techniku v Európe (PRACE).

Tlačová správa Európskej komisie

Video: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/high-performance-computing

Ďalšie informácie

Prehľad – Spájanie zdrojov na vybudovanie svetovej superpočítačovej infraštruktúry a ekosystému v Európe

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky