Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riešenie pre seniorov prináša startup SmartSenior

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: seniori; Pixabay.com /sabinevanerp/

Seniora na vznik krízovej situácie v jeho domácnosti upozorní zvukovo, vibráciou náramku a taktiež vizuálne prostredníctvom inteligentného osvetlenia v domácnosti. Startup SmartSenior pracuje na vývoji systému, ktorý dokáže monitorovať pády seniorov, polohu, otvorené vchodové dvere, zaznamenať vytopenie, požiar, resp. inú krízovú situáciu, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku, zdraví alebo dokonca smrť. Zariadenia medzi sebou komunikujú prostredníctvom ZigBee protokolu a vyhodnotené dáta referujú prostredníctvom aplikácie, resp. GSM sieťou čiže SMS/telefonicky, a to osobám zodpovedným za daných seniorov.

Startup SmartSenior patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Dávid Čorňák vysvetľuje, že cieľom ich projektu je dostať na trh cenovo dostupné, no zároveň kvalitné a spoľahlivé smart riešenie, ktoré pomôže zlepšiť kvalitu života seniorov a ich blízkych.

„Doposiaľ sa nám podarilo zrealizovať prieskum potrieb v danej oblasti, a to u širšej skupiny seniorov z Košíc a okolia, kde sa nám potvrdilo, že po riešeniach v oblasti bezpečnosti seniorov je dopyt. Taktiež sa nám podarilo skonštruovať prototyp monitorovacieho náramku a začať s jeho testovaním. O vizuálnej stránke nášho produktu už máme presnú predstavu, ktorú sa už v najbližších dňoch pokúsime zhmotniť.“

Fáza testovania

Momentálne sa realizátori projektu nachádzajú vo fáze testovania technológie a jej následnej optimalizácii. Čo sa týka biznis hľadiska, momentálne sa sústreďujú na skúmanie cieľových skupín, marketing, hľadanie potenciálnych investorov a taktiež partnerov.

„Musíme pokračovať v dôkladnom testovaní zariadení, prioritne sa snažíme analyzovať pády z dôvodu ich spoľahlivejšieho monitoringu a ich následného vyhodnotenia. Taktiež nás čaká hľadanie dodávateľov jednotlivých komponentov a v neposlednom rade oslovovanie sponzorov s následnou prezentáciou našich výsledkov. V najbližších mesiacoch máme v pláne zúčastňovať sa startup podujatí, kde sa vieme odprezentovať, získať potrebný feedback a naučiť sa mnoho nového, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí,“ konštatoval Dávid Čorňák.

Podobných projektov už bolo podľa neho mnoho, no doposiaľ žiaden nemal úspech natoľko veľký, aby sme o danom riešení počuli aj v našich končinách. „Takže naším očakávaným výsledkom je túto štatistiku zmeniť. Prídeme s kvalitným produktom / službou a prinesieme naše riešenie každému, kto ho bude potrebovať. Vďaka našej kvalite, dizajnu a v neposlednom rade i cenovej dostupnosti to môže byť konečné riešenie dostupné pre široké masy ľudí.“

prezentácia projektu
Zvýšenie kvality života seniorov

Hlavným prínosom tohto projektu pre prax je zvýšenie kvality života seniorov. „Pády sú jednou z najčastejších príčin, nielen hospitalizácii, ale i úmrtí seniorov. Taktiež vieme monitorovať základné životné funkcie, požiar, vytopenie, otvorené vchodové dvere, polohu seniora či dokonca anomálie v správaní, ktoré môžu predpovedať možný problém,“ uvádza realizátor projektu.

Od pobytu v Startup centre TUKE on a jeho kolegovia v tíme očakávajú získanie cenných kontaktov v oblasti biznisu, prezentovanie startupu, poradenstvo v právnej oblasti (primárne ochrana duševného vlastníctva), poradenstvo v biznise, veľmi podstatnú spätnú väzbu zo strany erudovaných odborníkov.

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Dávid Čorňák

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /sabinevanerp/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky