Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvý webmaster na svete B. White: Slobodu webu ohrozujú tí, ktorí z neho chcú profitovať

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /technológie/; zdroj: Pixabay.com

Viete si predstaviť svoj deň bez internetu? A pamätáte si vôbec na čas, kedy ešte neexistoval? Pôvodne mal slúžiť len ako akási knižnica, možnosť diskutovať však priniesla zlom. Možno sa to nezdá, no v skutočnosti túto vymoženosť nevyužívame až tak dlho – len niečo vyše štvrťstoročia. Napriek tomu, že vieme vo veľkej miere využívať jeho výhody a to čo nám ponúka, internet stále čelí novým výzvam, ktoré je potrebné riešiť.

„Web je dnes mimoriadna služba. Mnoho ľudí si ho však stotožňuje s internetom. Internet je širší pojem, ale web reálne slúži ako rozhranie pre väčšinu služieb Internetu, napríklad aj e-mail mnohí používame vo webovom rozhraní. Web je dnes neodmysliteľnou súčasťou pre mnohé činnosti, či už to je zásobovanie, priemysel, vzdelávanie alebo služby,“ hovorí dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Mária Bieliková, ktorá sa výskumu webu venuje väčšinu svojho profesionálneho života.

Bol rok 1989 a výskumníci v CERN-e riešili problém dramatického nárastu potreby zdieľania informácií jednak navzájom, a jednak s ďalšími výskumníkmi na univerzitách po celom svete. V tom čase už existovala počítačová sieťová infraštruktúra a protokol TCP/IP. Jeden z výskumníkov v CERN-e, Sir Tim Berners-Lee, vtedy navrhol a implementoval systém, ktorý nazval World Wide Web alebo celosvetová pavučina. Bol to web, ktorý dnes všetci poznáme a bez ktorého si už fungovanie ani nevieme predstaviť, hoci na začiatku bol maličký, a len málokto tušil jeho potenciál. Bolo to v CERN-e, kde vznikla prvá webová stránka na svete. Stránka sa venovala webu ako takému a bola hostovaná na Berners-Leeovom počítači NeXT.

Od obdobia vzniku webu a jeho reálneho zavedenia v roku 1991 môžeme sledovať jeho exponenciálny rast. Stal sa dominantným, všadeprítomným fenoménom, ktorý zmenil a mení život prakticky každého človeka na zemi. Nevyhnutne sa tak postupne stal predmetom vedeckého bádania.

Pri zrode internetu v bývalom Československu stál profesor Pavol Horváth z Centra výpočtovej techniky STU ktorý podľa vlastných slov, prvý e-mail vo svojom živote odoslal v roku 1993 do Japonska. Prvá webová stránka následne vznikla v roku 1994 v Banskej Bystrici. Prvé komunikačné uzly boli medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, neskôr sa pridali Košice a Zvolen. Za spustenie internetu na Slovensku vďačíme do veľkej miery susednému Rakúsku a jeho, nielen finančnej, podpore. „Zaplatili nám celú časť linky od hranice až do Viedne. My sme si museli zaplatiť len linku na slovenskej strane po hranicu. To bola veľká pomoc. Ale urobili ešte druhú úžasnú vec. Zorganizovali niekoľko sérií školení sieťarov vo Viedni. Všetko platili. Ubytovanie, stravu… Takto vlastne vyrástla prvá generácia administrátorov budúcich sieťových uzlov na Slovensku. Práve tam sme spoznali praktickú technológiu, bola to veľká pomoc,“ spomína Pavol Horvát. Spočiatku sa riešila najmä potreba zasielania e-mailov, ich veľkosť a možnosti. Neskôr sa stala dôležitou otázka prenosu dát v dostatočnom objeme.

„Rozsah prepojení a dát, ktoré web v súčasnosti ponúka je čosi, čo presiahlo všetky očakávania,“ zdôrazňuje M. Bieliková. Prináša ľuďom možnosť získať nové informácie rýchlo a ľahko, vzdelávať sa, komunikovať. S tým sú však spojené viaceré neduhy a výzvy, ktorým musíme čeliť. Podľa P. Horvátha je jednou z najväčších práve strata súkromia. „Zo začiatku boli na internete len ´dobrí chlapci´, teraz sú tam už aj zlí a veľmi zlí chlapci, preto je potrebné dať si na nich pozor a všetko čo na internete robíme, čo zverejňujeme a s kým komunikujeme starostlivo zvážiť aj z tohto aspektu,“ dopĺňa P. Horváth. Práve o téme bezpečnosti a ochrane súkromia diskutoval nedávno pri svojej návšteve Slovenska Američan Bebo White, ktorý stál pri zrode webu a webového inžinierstva.

Bebo White s Robertom Redhammerom, rektorom STU v Bratislave počas svojej návštevy na Slovensku

„Počas posledných 30 rokov web dramaticky zmenil tvár spoločnosti. Snívali sme, že prinesie globálnu spoluprácu, že bude zatvárať ´digitálne´ nožnice, že prístup k internetu bude základným ľudským právom. Snívali sme, že web prinesie pozitívne spoločenské zmeny, posilní jednotlivcov a menšiny a v neposlednom rade, že zostane slobodný. Web je však dnes cieľom útokov tých, ktorí z neho chcú profitovať. Témy ako sieťová neutralita či správa digitálnych prístupových práv ohrozujú jeho slobodu a vracajú nás do čias, keď bol prístup k internetu pod kontrolou korporácií. Máme dnes jednu či dve generácie, ktoré nepoznajú svet bez webu. A my máme povinnosť udržať pre ne to, o čom sme v súvislosti s webom snívali,“ zdôraznil B. White, ktorý pri tejto príležitosti prevzal čestný doktorát Doctor honoris causa STU v Bratislave z rúk rektora Roberta Redhammera. „Vo svete je považovaný za jedného z pionierov a vizionárov celosvetovej siete World Wide Web, jedného zo zakladateľov disciplíny webového inžinierstva a prvého amerického webmastra. Aj na STU sa zaoberáme web technológiami a je ich možné u nás aj študovať,“ poznamenal R. Redhammer.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zdroj informácií:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-udelila-cestny-doktorat-bebovi-whiteovi.html?page_id=12008

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /darkmoon1968/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky