Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt EduVirtual, ktorého cieľom je zmodernizovať a zatraktívniť vzdelávanie

VEDA NA DOSAH

Interaktívny glóbus spojený s edukačnou hrou

V posledných desaťročiach sa výrazne zmenil spôsob šírenia a spracovávania informácií. V minulosti používané metódy vzdelávania už nie sú dostatočne efektívne a častokrát neposkytujú žiakom všetky zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať v osobnom či profesionálnom živote. Cieľom projektu EduVirtual je vytvoriť vzdelávaciu platformu s inovatívnymi prvkami, predovšetkým pre základné a stredné školy.

Realizuje ho študentský tím, pôsobiaci na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – študijný program Inteligentné softvérové systémy/Internetové technológie. Vedúci projektu je Ing. Marek Vančo, PhD.

Tím EduVirtual patrí medzi vystavujúce študentské tímy, ktoré budú prezentovať svoje inovácie počas zaujímavého networkingového podujatia TECH INNO DAY 2018. Podujatie sa uskutoční 18. apríla 2018 v Bratislave. V poradí 5. ročník pripravil Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s hlavným partnerom podujatia Nadáciou ESET a spoločnosťou ESET. Koná sa pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

Projekt EduVirtual vznikol pod záštitou medzinárodného projektu H2020 Newton v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Jeho cieľom je zmodernizovať a zatraktívniť vzdelávanie. Platforma sa skladá z troch navzájom prepojených modulov, t. j. webová učebnica s interaktívnymi vzdelávacími materiálmi, mobilná aplikácia s obohatenou a virtuálnou realitou a tiež edukačná hra.

Webová verzia učebnice umožňuje žiakom prezerať vzdelávací obsah on-line na obrazovkách počítačov, tabletov alebo smartfónov. Uvedený spôsob získavania informácií korešponduje so súčasným trendom a navyše štúdium vyžadujúce vyhľadávanie a používanie kvalitných on-line zdrojov môže žiakov lepšie pripraviť na budúci profesionálny život.

Webovú učebnicu dopĺňa aplikácia pre rozšírenú a virtuálnu realitu. Žiaci si môžu na obrazovke svojho smartfónu prezerať 3D modely významných budov a historických pamiatok. Aplikácia umožňuje interakciu s modelmi a prezeranie z rôznych uhlov a vzdialeností. Vďaka okuliarom pre virtuálnu realitu si žiaci môžu prezrieť takmer akékoľvek miesto na svete, akoby na tom mieste skutočne stáli, či už je to Time Square v New Yourku, malebné mestečko Brugy v Belgicku alebo pyramídy v Gíze. Zážitková forma vzdelávania je veľmi efektívna, pretože napomáha žiakom rýchlejšie si zapamätať študovanú látku.

Mobilná aplikácia s obohatenou realitou zobrazujúca model Stonehenge na obrazovke telefónu

Celok uzatvára hra, vďaka ktorej si môžu žiaci zlepšovať a testovať svoje vedomosti z geografie hľadaním štátov, miest, pohorí, riek alebo pamiatok na virtuálnej zemeguli. Pútavý dizajn, jednoduché ovládanie a princíp súťaživosti prispeje k rýchlejšiemu, príjemnejšiemu a predovšetkým zábavnejšiemu osvojovaniu si vedomostí.

Autori projektu uvádzajú, že nemenej dôležitý je prínos informácií pre učiteľov. Riešenie vytvorené v rámci projektu EduVirtual poskytuje učiteľom informácie o interakcií žiakov so študijnými materiálmi, ich aktivite počas vyučovacej hodiny i mimo nej. Tieto informácie nie sú štandardne dostupné v súčasnom spôsobe vzdelávania.

Kľúčovou vlastnosťou je jednoduchosť a rýchlosť prezerania týchto informácií. Učiteľom práca s platformou nebude pridávať ďalšiu záťaž, práve naopak, dôsledne navrhnuté grafické výstupy zrýchlia získavanie dôležitých informácií. Učitelia tak získajú prehľad o vedomostiach a aktivite svojich študentov.

„Projekt EduVirtual sa snaží byť prínosom nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre učiteľov. Jeho cieľom je zefektívniť proces vzdelávania na základných a stredných školách. V súčasnosti projekt pokrýva vybrané témy z geografie. Ďalším plánom je postupne integrovať ostatné vyučovacie predmety, čím vznikne skutočne rozsiahla vzdelávacia platforma. Veríme, že projekt EduVirtual je len prvý míľnik na vytýčenej ceste k modernému vzdelávaniu,“ uvádzajú tvorcovia projektu.

Viac informácií o projekte:

http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2017/team04iss-it/

 

Informácie a foto poskytol: Valentín Paulen, zástupca tímu EduVirtual

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky